Genclerin cinsi terbiyesi

Genclerin cinsi terbiyesi
Cinsi Münasibət
10.09.2017 82
Genclerin cinsi terbiyesi

Yeniyetmelerin ve genclerin cinsi terbiyesi
Yeniyetmelerin cinsi yetişkenliyinin müjdeçisi ikincili cinsi elametlerin müşahide olunmasıdır. Bu vaxt onlarda boy artımı süretlenir,

cinsiyyet üzvlerinin hecmi böyüyür, qasıq ve qoltuqda, üzde tükler artıb çoxalır. Sesin ahengi deyişir ve gurlaşır. Genclerin bezilerinde bu dövrde döş vezileri de bir qeder böyüyür ve hissiyyatlı olur. Ter ve piy vezilerinin fealiyyeti aktivleşir ve bunun neticesinde; xüsusile üzüm derisinde sepkiler ve sızanaqlar emele gelir. 14—15 yaşlarında, bezilerinde ise bir qeder tez ilk pollyusiyalar başlayır.
Valideynlere ve. müellimlere de melumdur ki, qızlarda aybaşı haqda 13—15 yaşında oğlanların az-çox melumatlan var, amma qeribe de olsa, onların pollyusiyalar ” haqqında heç bir tesevvürleri yoxdur. Bu sebebden birinci podlyusiyalan onlar ne ise qeyri-normal veziyyet, xestelik hesab edib qorxurlar.

Tibbi baxımdan gigiyena telebleri kişilerde qadınlara nisbeten çox ciddi deyilse de oğlanlara«da öz cinsiyyet üzvünü temiz saxlamaq ve su başına çıxdıqdan sonra yuyunub qurulanmaq adetini aşılamaq lazımdır. Sünnet olunmamışlarda pülüyün altında toplanan piyvan madde — smstma mikrobların orada artıb çoxalmasına ve bezen tebabetde fimoz adlanan iltihab prosesinin emele gelme sebeb olur. Sünnet olunmuş oğlanlar ise bu tehlükeden uzaqdırlar ve cinsiyyet üzvünün. temiz saxlanması onlar üçün asandır.

Yeniyetme yaşlarında orqanizmde baş veren deyişiklikler, inkişaf genclerin ve onların geleceyi üçün cavabdehlik daşıyan böyüklerin qarşısına yeni problemler çıxarır. Cinsi hormonların artıq derecede hasil olunması neticesinde orqanizmde baş veren bioloji deyişiklikler cinsler arasında münasibetlerin deyişmesine sebeb olur ki, bu da qarşıya ictimai ve exlaqi meselelerin helli kimi ciddi vezifeler qoyur. Yaşlılar bunu bilmeli ve heç vaxt yaddan çıxarmamalıdırlar. Onlar gigiyena meseleleri haqqında meslehetlerle kifayedenmeyib yeni-yetme genclere orqanizmin biofizioloji xüsusiyyetleri, bu dövrde müqabil cinse münasibet haqda sade, onların anlayacağı şekilde melumatlar vermelidirler. Eker bu yaşda orqanizmde fizioloji deyişme prosesleri, şexsi gigiyena qaydalarına aid meselelerde valideynler uşaqlan ile ümumi dil tapırlarsa da, yeniyetme yaşlarında olan oğlanlarda baş veren bezi intimual meselelerde onlar böyük sehvlere yol verirler. Bunlardan en çox tesadüf olunanı valideynlerin, müellimlerin tesadüf etdikleri onanizm — masturbasiyadır. Oğlanların bu “eyib işle” meşğul olduğunu bildikde xüsusile analar çox heyecanlanırlar.

Onanizmin gelecek kişi üçün zererli ve eyib olması fikrinin ne vaxt ve haradan meydana çıxıb yayılması melum deyil. Xristianlığa qeder onanizm ne zererli, ne do eyib sayılmayıb. Eksine, o haqlı olaraq gencin hiperintimuallığının göstericisi kimi qiymetlendirilirdi. Lakin xristian dini cinsi arzunu bu yolla yerine yetirmeyi günah adlandırıb qadağan etmişdi. Din xadimleri onanizmle meşğul olanları günah işletdikleri üçün axiretde çehennem odunda yançaqları, bu dünyada İse müxtelif ruhi xesteliklere, cinsi zeifliye tutulacaqları ve s. ile qorxudurdular. Bütün bu hede-qorxuya, hetta çoxlarının onanizmin cinsi zeifliye sebeb ola bileceyine inanmaqlarına baxmayaraq genclerin, demek olar ki, çoxu müeyyen müddet bu işle meşğul olurlar.

19-20 yaşlarına qeder davam eden cinsi yetişkenlik dövrünü hekimler gencliyin hiperintimuallıq dövrü adlandırırlar. Bu dövrde intimuallığın hedden artıq olmasının sebebi cinsi hormonların böyük miqdarda hasil olması ile elaqedardır. Bu veziyyetde, adeten, ister fizioloji ve isterse de psixoloji sferada ele bir gerginlik yaranır ki, gencin şüuru qeyri-ixtiyari olaraq yalnız bir istiqametde fealiyyet gösterir ve onu müeyyen yollara bu veziyyetden qurtarmağa mecbur edir. Onanizme de ele bu baxımdan münasibet gösterilmelidir. Birinci masturbasiyalar sebebi derk olunmadan, sonralar ise derk olunmuş sebeblerle edilir. Cinsi elaqe isteyi, adeten, gencin özü üçün uydurduğu xeyali fikirler, fantaziyalar neticesinde,  meselen, tanıdığı ve ya tanımadığı qadının, qızın obrazını xeyalına getirdikde yaranır. Bele fantaziyalar melum sebeblere. göre oğlanlarda qızlara nisbeten daha çox inkişaf etmiş olur.
Müasir elm hazırda masturbasiyanı nece qiymetlendirir? Burada intimologiya sahesinin ilk meşhur mütexessisinin , fikirlerini vermek olar. Professor Q. S. Vasilçenko masturbasiyanın orqanizmde emele gelmiş fizioloji diskomfortu zeifleden ve yaxud tamamile yox eden vasite olduğunu yazır, meşhur intimopatoloq A. M. Svyadoş gösterir ki, genc yaşlarında az aparılan masturbasiya cinsi funksiyanın idare olunmasıdır, o, cinsi gerginliyi azaldır ve zerersizdir.

Bir sıra sovet ve xarici müelliflerin melumatlarına göre genclik dövründe sağlam kişilerin 70—90 faizi masturbasiya ile meşğul olurlar. Belelikle, demek olar ki, masturbasiya — onanizm çox geniş yayılmış bir haldır. Masturbasiya aktının-sayı genc orqanizmin ferdi xüsusiyyetlerinden ve onun azad vaxtlarından nece semereli istifade etmesinden asılıdır. Bezi genclerde psixoloji gerginlik o qeder güclüdür ki, cinsi istek onun başqa hissleri arasında üstünlük teşkil ederek gencin diqqetini daimi olaraq intimual sahede cemleyir. Belelerini masturbasiya aktı müeyyen müddet üçün bu gerginlikden çıxarır. Bir qayda olaraq normal cinsi elaqenin başlanması onanizmle meşğul olmağa son qoyur. Amma bezi hallarda evlendikden sonra da müeyyen sebeblere göre (arvadın xesteliyi, hamilelik, aybaşı ve s.) onanizmden istifade olunur.

Bütün bu deyilenlere baxmayaraq onanizmden orqanizme müeyyen derecede zerer deydiyi hiss olunur. Bu yeqin ki, daha çox psixogen amillerin tesirinden ireli gelen nailiyyetidir. Cinsi terbiye düzgün aparılmadıqda, hede-qorxu, ve ya ceza ile bu adetin qarşısını almağa çalışdıqda, yeniyetmenin şüurunda onanizmden de pis neticeler ola bileceyi tehlükesi yaranır. Bir terefden möhkemlenmiş adet, o biri terefden pis netice qorxusu ele bir psixoloji veziyyet yaradır ki, tamamile sağlam genc normal cinsi elaqede ola bilmir.

Birinci cinsi elaqenin uğursuz olmasının neticesinde genclerİn uzun müddet, hetta illerle, şerait imkan verdikde de tekrar uğursuzluq qorxusundan cinsi, elaqede olmaqdan imtina etmesi intimoloqların iş tecrübesinde çox gösterilir.

Bezi genclerin heyatında onanizm yegane eylenceye çevrilir ve o, vaxtının çoxunu masturbasiyaya hesr edir. Bele veziyyet ekseren intellekt cehetden mehdud, qaraqabaq, utancaq ve yaşıdlarından ayrılıb, onlarla yoldaşlıq, dostluq etmeyen genclerde olur. Beleleri teklikde olmağı, vaxtını boş-boşuna keçirmeyi xoşlayırlar. Buna göre valideynler bele gencleri müeyyen bir maraqlı fiziki ve ya eqli işle, idmanın bir növü ile maraqlandırmalı, onu yaxşı, işgüzar hemyaşıdları ile yoldaşlığa, dostluğa tehrik etmelidirler. Ümumiyyetle, qeyd etmeliyik ki, fiziki emek, idman onanizmle meşğuliyyetin qarşısını tamamile almasa da, onun sayının hiss olunacaq derecede azalmasına sebeb olar. Yeniyetmenin onanizmle meşğul olduğunu bildikde valideynler heç bir vaxt ceza tedbirlerine el atmamalı, bu işle meşğul olmayacağı haqqında onun söz vermesini teleb etmemelidirler. Unutmaq olmaz ki, bele yeniyetmelerde irade zeif olduğundan onanizm isteyi hemişe onun verdiyi vede üstün gelecekdir. Burada yalnız valideynlerin sakit, inandırıcı söhbeti ve meslehetleri, elece de oğlanın meslehetleri anlayıb qebul etmesi müeyyen rol oynayar.

Cavanların onanizmle meşğul olmalarına tamamile bigane qalmaq, ona heç bir ehemiyyet vermemek de düzgün deyil. Bu haqda daimi ve çox danışıqlar lazım olmasa da valideynler uşaqlarının derslerinden sonra vaxtı nece keçirdiyi ile maraqlanmalı ve mümkün derecede ona meqsedeuyğun şekilde istiqamet vermelidirler.

Onu da bilmek lazımdır ki, hetta uşaqla eyni cinsli valideynin bir-birini hedden artıq ezizlemesi, qucaqlaması dodağından öpmesi, yataqda bir yerde uzanıb qucaqlaşması da yeniyetmelerde hiperintimuallıq emele getirer ve onları tez-tez onanizmle meşğul olmağa vadar eder. Ona göre valideynlerle uşaqlar arasında münasibetler ne çox “soyuq” ve ne de çox “isti” olmalıdır. Münasibetlerin orta seviyyesi ve medeni forması en meqsedeuyğun terbiye formasıdır. Genclerin psixologiyasının esaslarını bilmek terbiyeçilere münasib tesir gösterme üsullarını tapmağa kömek edir. Bu dövrde cinsi terbiye yeniyetmenin gelecekde “esl kişi” ve ya “esl qadın” olacağını müeyyen edir. Bu anlayışın menasını bilmekden elave yeniyetme onu özü üçün gelecek heyat yolu kimi seçmelidir.

Yeniyetmelerin sinir sistemi çox kövrekdir ve özüne qarşı edilen kobudluğa, hörmetsizliye dözmür. Yaşlılardan oğlunun ve ya qızının heyatında müsteqilliyi qebul etmek, medeni şekilde ve sebrle reftar etmek teleb olunur. Bele olduqda yeniyetmelerde böyüklere inam emele gelir, onlarla müeyyen meseleler haqqında meslehetleşmek, sual vermek arzusu yaranır ve bu zaman onlar dostlarına deyil, öz valideynlerine müraciet edirler. Cinsi terbiyeni xırdaçı qayğıkeşliye çevirerek her bir kiçik meselede yeniyetmeni danlayıb tenbeh etmek düzgün deyil. Ümumiyyetle, söhbeti ele şekilde aparmaq lazımdır ki, yeniyetmenin özü düzgün qerara gele bilsin.

Eker müeyyen bir meselenin hellinde böyükler sehve yol veriblerse, sehvlerini etiraf etmeli, avtoritet saxlamaq namine sehv nöqteyi-nezeri müdafie etmemelidirler. 13—14 yaşlarında her şeyin gözel başa düşen uşaqlar böyüklerin öz sehvlerini merdcesine etiraf etmelerini düzgün qiymetlendirerler.

Yeniyetme oğlanların qızlarla dostluğu valideynleri heyecanlandıran sebeblerden biridir. Melumdur ki, insanda ilk sevgi ele yeniyetme yaşlarında baş verir. Bu zaman valideynler çetinlik qarşısında qalaraq, bilmirler ki, öz uşaqlarını bu tebii xoşbextlikden qorusunlar, yoxsa onların şüuruna arxalanıb her şeyi öz başına buraxsınlar. Elbette, eker bundan evvelki dövrlerde valideyn öz oğluna ve ya qızına cinsi terbiyenin esaslarını, intimual instinktlerin lazımı nöqtede saxlanmasının zeruriliyini öyretmişse, narahat olmaq üçün heç bir esas da olmaz.

Eger valideyn yeniyetme yaşına qeder oğlunun, yaxud qızının cinsi terbiyesi ile heç meşğul olmayıbsa, o zaman onların özlerini nece aparacağını qabaqcadan demek mümkün deyil. Cinsi terbiyeye uşaqları ehate edenler, kitablar, kino, televiziya bizim isteyimizden asılı olmayaraq öz tesirlerini gösterdiyi üçün intimual meselelerde yeniyetmelerin tam savadsız olduqlarını düşünmek düz deyil. Bu nezaretsiz terbiyenin hansı istiqametde getdiyi ise başqa meseledir. Bele hallarda valideynlerin narahat olmaları üçün esas vardır. Cinsler arasında münasibetin yalnız intim elaqe olduğunu düşünen genclere de rast gelinmesi sirr deyil. Beleleri ile mübarize etmek lazımdır. Amma neçe? Yene de düzgün cinsi terbiye ile.

Oğlanlar 13—14 yaşlarında hedden artıq tez aşiq olurlar. Düzdür, bu zaman onların isteklerinin serheddi öpüşmekdir, lakin hisslerin gerginliyi bununla sakitleşmir. Oğlanlar bu zamanlarda diqqetsiz, söze baxmayan ve esebi olurlar. hemyaşıd qızlardan ferqli olaraq onlar intimual xülyalara daha çox qapılırlar. Bu ise intim yuxular, pollyusiya ve masturbasiya ile neticelenir.
Axırda izah etmek lazımdır ki, onanizmle meşğul olmayıb orqanizmin gergin veziyyetine dözmeyin heç bir zereri yoxdur, eksine, bu veziyyet genc orqanizmin yetişib möhkemlenmesine sebeb olur. Yeniyetmenin hele tam mükemmelleşmemiş cinsiyyet sistemi onanizmin bu ağır yüküne bigane qalmır. Cinsi elaqede bu yük daha da artır. O, yalnız yeniyetmenin cinsiyyet üzvleri üçün yox, bütün orqanizmi üçün hedden artıq ağır ve zererli ola biler.

Melumdur ki, cinsi yetişkenlik dövründe genclerin bezilerinde arterial qan tezyiqinin artması (yaş hiper-tenziyası, genclik hipertoniyası) müşahide olunur. intimual qıcıqlanmada ise hetta sağlam şexslerde de arterial qan tezyiqi bir yarım cinsi artır, nebz vurğularının sayı deqiqede 140—160 olur. Lakin o şey ki, yetkin sağlam şexs üçün belke de xeyirlidir, yeniyetmenin inkişafda olan orqanizmi üçün zererli ola biler.

Fiziki cehetden elave burada başqa mühüm meseleler de vardır. Cinsi inkişaf dövründe baş vere bilecek emosional pozulmalar, psixi travmalar, pis ehvali-ruhiyye ile gencde ömür boyu iz buraxa biler. Bunun sebebleri en çox dostluq etdiyi qızda arzu olunmayan hamileliyin baş vermesi ve bu sebebden yaranan problemler, zöhrevi xesteliklerle yoluxma, yaxud yoluxmaq qorxusu ve s- ola biler. Bir çox ailelerde narazılıqların (boşanma ve ya münasibetlerin pozulması) genclik yaşlarında keçirdikleri psixotravmalar ve buna benzer sebebler “neticesinde emele geldiyi melumdur.
Müxtelif yaşlı qızlara, qadınlara düzgün münasibet uşaq yaşlarından başlanmalı, bütün heyat boyu davam etdirilerek formalaşmalıdır. Çoxcehetli olan bu münasibetler terbiyenin başqa terefleri ile ele sıx tellerle bağlıdır ki, her hansı bir şexsin terbiyeli olub-olmadığının onun yalnız bir xasiyyeti ile — qadınla nece danışması ile müeyyen etmek olar. Qadına qarşı münasibetin qerbiyesinde aile başçısının şexsi nümunesi esas rol oynayır. Atanın öz arvadına hörmetli münasibeti, davranışı uşaqların zehninde hekk olunur ve bu şexsi nümunenin adice deyilmiş sözlerden, meslehetlerden çox-çox tesirli olması şübhesizdir. Atanın anaya kobud münasibeti, onu hörmetden salması, heç bir meselede onunla hesablaşmaması qadına düzgün münasibet haqda onun tövsiyelerini, meslehetlerini uşaqların nezerinde adi bir cefengiyata çevirir.


Oğlanların cinsi terbiyesinde her an, her saat kişi avtoritetinin saxlanmasının çox vacib olduğunu unutmaq olmaz. Son vaxtlar bir sıra amiller kişinin, atanın ehemiyyetinin ve hörmetinin ailede aşağı düşmesine sebeb olmuşdur. Bu amiller ve onları emele getiren sebebler hansılardır?

İndi genc qadınların, demek olar ki, ekseriyyetinin işleyib pul qazandıqları ve çox vaxt erinden az qazanmadıqları bir vaxtda, xüsusile şeherlerde odun, su, bostan, bağ, qışa azuqe hazırlamaq qayğılarının aradan qalxdığı bir zamanda ele veziyyet yaranıb ki, arvad ve xüsusile uşaqlar kişinin ailede çox gerekli olduğunu görmür ve hiss etmirler. İşlediyi yerde onun ne ile meşğul olması haqqında ise o qeder de tesevvür olmur. Atanın işi, onun qazançı, ailede onun heqiqeten evezsiz tereflerden biri olduğunu uşaqların ekseriyyeti, xüsusile kiçik yaşlılar derk etmirler. Onlar vaxtının çox hissesini işde olan atanı çox az görürler. Ailenin gündelik heyatında meişetle elaqedar meselelerde ise ananın rolu hemişe göz qabağındadır. Buna göre ailelerin, müeyyen hissesinde uşaqların şüurunda ana şexsiyyeti daha yüksek qiymetlendirilir.

50—60 il bundan evvelki dövre nisbeten hazırda kişi ve qadın arasında iş bölgüsü bir-birinden keskin şekilde ferqlenir. Eker qadınlar savadlanıb, teserüfatın müxtelif sahelerinde çalışırlarsa, hetta yüksek vezifelerde idareye rehberlik edirlerse, kişilerin veziyyetinde bir o qeder de deyişiklik olmayıb, onlar yalnız bir çox hallarda qadınlardan asılı veziyyete düşerek meişetde esl kişi vezifelerini yerine yetirmirler. Bazar, mağaza, evde görülecek bütün işler çox zaman qadının öhdesine düşür. Eslinde ata ailede uşaqlar üçün (xüsusile oğlan uşaqları üçün) nümune olmalı ve öz uşaqlarının namuslu, vicdanlı, heqiqet terefdarı, işgüzar, semimi bir insan kimi terbiye olunmasına çalışmalıdır. Bu meselede o, yalnız öz nümunesi ile, sözü ve işi arasında ferq olmaması ile müveffeqiyyet qazana biler.

Hetta esebileşdikde, haqlı olaraq müeyyen bir sebebden incidikde de uşaqların yanında ananın atanı tenbeh etmesi, ağır, tehqiramiz sözlerle onun menliyine toxunması yolverilmez haldır. Ailede ata nümunesi uşaqların her iki cinsinin tesevvüründe kişi anlayışının—erin ve atanın obrazını formalaşdırır. Bu obrazdan asılı olaraq oğlan öz gelecek yolunu, müqabil cinsle münasibetini müeyyenleşdirir. Qız en yaxından tanıdığı kişinin atanın obrazında öz gelecek erini tesevvüründe canlandırır ve ya eker atanın obrazı onda çox menfi tesevvür yaradıbsa heç bir vaxt ere getmemeyi qerara alır. Bu sebebden uşaqlarının gelecekde nece (xoşbext ve ya bedbext) aile quracaqları meselesinde ata çox böyük mesuliyyet daşıyır.
İki evlenen genclerin meslehete böyük ehtiyacı vardır. Müeyyen bir çetin veziyyete düşdükde gencler bir-birile meslehetleşmeli, daha ağır hallarda meslehet üçün heyat tecrübesi olan böyüklere (ata, ana, yaxın qohumlar ve xeyirxah tanışlar) müraciet etmeli, bir-birini sevdiklerini sözde deyil, heyatın hem uğurlu ve hem de uğursuz anlarında isbat etmelidirler. Yeni aile quran genclerin heyatında en mühüm meslehetler aşağıda qeyd olunur:

Özünüze hörmet edin. Arvadınızın (erinizin) hörmetini qazanmaq üçün özünüze hörmet etmelisiniz.
Erinize (arvadınıza) hörmet edin. hetta en ağır hallarda unutmayın ki, bu adam son vaxtlara qeder Sizin üçün en yaxın ve sevimli şexs idi ve sizin oğlunuzun, qızınızın atasıdır (anasıdır).

Heç vaxt erinizi (arvadınızı) ne sözle, ne de işle alçaltmayın, tehqir etmeyin. Ailede anlaşılmazlıq baş verdikde müeyyen bir qerar çıxarmağa telesmeyin. Belke günahkar ele siz özünüzsünüz, amma siz telesib müqabil terefin özünüzden incidibsinizse, bu yara heç vaxt sağalmaz ve sağalsa da çox derin iz buraxar.
Heç bir vaxt öz bacarıq ve qabiliyyetinizi şişirtmeyin, her şeyde özünüzü haqlı ve düz hesab etmeyin. Unutmayın ki, evlenende siz sefeh ve qanacaqsız adam seçmemişdiniz, bes nece oldu ki, bir müddetden sonra seçdiyiniz adam qanmaz, küt ve sefeh oldu? Diqqetli olun. Erinizin (arvadınızın) sehhetine, ehvalına fikir vermeseniz, ona qarşı hörmetsizlik edib, bağışlanmayacaq günaha batarsınız.
Yaxşılıq bilen olun. Erinizin (arvadınızın) sizin, üçün etdiklerini yüksek qiymetlendirin. 0, nankorluğunuzu başa düşerse sizin üçün daha heç bir şey etmeye biler.
Heç vaxt özünüzü alçaltmayın. Nikaha qeder bir-birinizden gizletdiyiniz çatışmazlıqları göze soxmağa çalışmayın.
Bir-birinize tabe olmağı ve bir-birinizi eşitmeyi öyrenin.
Erinizin (arvadınızın) bütün xasiyyetlerini qısa müddetde öyrenmeye çalışın.
Aile heyatının birinci gününden erin ve arvadın, uşaq doğulduqdan sonra ata ve ananın rollarını başa düşmeye ve menimsemeye çalışın.

— Yadda saxlayın ki, erinizi (arvadınızı)  incitmek sonradan onunla barışmaqdan asandır.
— heç bir vaxt erinizde (arvadınızda) düzeldilmesi mümkün olmayan çatışmayan cehetleri tenqid etmeyin.
Düzelmesi mümkün olan meselelerde ise tenqidi meslehetle evez etmek meqsedeuyğundur heqiqetin üze çıxması ile münasibetler pozulacaqsa aile heyatında bezi meselelerin heqiqetini bilmemek daha yaxşıdır. Qedim müdrik adamlar deyerdiler: “Eker aldanmaq istemirsense, soruşma”.

Bir şeyi yadda saxlayın: yad adama ailenin gizlin sirlerinin etirafı xeyir getirmir, amma ailenin dağılmasına sebeb ola bilir.
— Erinizin (arvadınızın) hereketlerini onu bu hereketlere vadar eden sebebleri öyrenmeden qiymetlendirmeyin.
— Heç bir şeyi, hetta ünsiyyeti de hedden artıq etmeyin, bu hisslerin tekrar olunması onu kütleşdirir. Bu bizim hisslerimizi idare eden qanundur.

Erinizin (arvadınızın) meşğuliyyeti size xoş gelmese de ona hörmetle yanaşın.
Unutmayın ki, qadınlar bezen özlerini zeif, müdafiesiz hiss etmekle kiminse himayesinde olmaq, yaxın şexse arxalanmaq arzulayırlar. Erin ailede elave uşağa çevrilib arvadının himayesine keçmesi ve himayeçi, arxa, cavabdehlik mesuliyyetsizliyi onun hörmetden düşmesine sebeb olar.

Yadda saxlayın ki, aile münasibetlerinin hemişe yaxşı olması üçün, gerginliyi aradan qaldıran, sevgi, mehebbet münasibetlerini nümayiş etdiren en közel vasite öpüşmelerdir.

Qadın öz xarici görünüşüne, ona yaraşan paltar, bezek ve kosmetika vasitelerine düzgün qiymet vermeyi bacarmalı, bu meselede erinin zövqü ile hesablaşmalıdır. Aile münasibetlerinde bu mesele mühüm rol oynayır.

Bu gösterilen meslehetlere emel etmekle yanaşı, er-arvadın her ikisi heyatda baş vere bilecek çetin hallarda şeraite müvafiq olaraq birge seyle çıxış yolu tapsalar (bunun üçün tebiidir ki, yalnız medeni olmaq kifayetdir) ailede hemişe birlik, mehebbet ve sevginin olacağı şübhesizdir. Bu, heqiqetdir.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!