Evlilik terapiyası

Evlilik terapiyası
Evlilik
10.09.2017 25
Son
illәrdә evlilik müalicәsinә müraciәt edәn cütlәrin sayı davamlı
artmaqdadır. Müalicәyә müraciәt; әlaqәnin qopma nöqtәsinә gәldiyi cütlәr
vә ya әlaqәnin artıq mәna ifadә etmәdiyi hәtta mәcbur etdiyi qadınlar
tәrәfindәn aparılır. ''Evliliyimizin problem var'',''Әlaqәmizdә problem
var''diye müraciәt edәnlәrin yanında, әsl problemi örtәrәk, depressiya,
psixosomatik şikayәtlәr, vә fobik reaksiyonlarla terapiste başvuranlara
da sıxlıqla rast gәlinmәkdәdir. Bәzi cütlәrin psixoloqa müraciәt etmә
mәqsәdlәri; әlaqәlәrini, evliliklәrini qurtarmaqdır. Hәm müalicә mühiti,
hәm dә psixoloq evliliyin bitmәsinә ya da davam etmәsinә qәrar verә
bilmәz.Müalicә
mühiti; Ünsiyyәti açıq vә dәqiq hala salan, üçüncü bir adamın
(terapist) kömәyi ilә qarşılıqlı aydın ola bilәr danışmağı öyrәdәn,
adamın hadisәlәrә tәk istiqamәt olan baxış bucağını zәnginlәşdirәn, özün
ferqliliyni tәmin edәn bir mühitdir. Bu mühitdәn kifayәt dәrәcәdә
faydalanmaq yenә dә cütlüklәrin özlәrinә bağlıdır.

Müalicәnin
mәqsәdi ünsiyyәti sağlam hala gәtirmәkdir. Bir әlaqәnin sağlam şәkildә
davam etmәsi, cütlәrin uzlaşmazlıklarını hәll edә bilmә qabiliyyәtinә vә
istәyinә bağlıdır. Cütlәr arasında әlaqәnin problem halına gәldiyi
hallarda bu cümlәlәr sıxlıqla istifadә edilmәyә başlamışdır artıq."Mәni sәn heç anlamırsan."

"Mәn özümü sәnә izah edә bilmirәm."

"Sәn әvvәldәn belә deyildin, çox dәyişdin."

"Sәn hәmişә belәsәn."

"Heç deyişmeyeceksen"

"Artıq sәnin bu qәdәr laqeyd olmağına dözә bilmirәmскачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!