Doğum gününüzə uyğun xarakteriniz

Doğum gününüzə uyğun xarakteriniz
Bürclər, Qoroskop
06.11.2017 2 276
OĞLAQ (22 Dekabr - 20 Yanvar)
22 Dekabr - Enerjili
23 Dekabr - Qabliyyətli
24 Dekabr - Qarmaqarışıq fikirli
25 Dekabr - Səmimi
26 Dekabr - Qürurlu
27 Dekabr - Köməkçil
28 Dekabr - Çox bilmiş
29 Dekabr - Dəyərləndirməyi bacaran
30 Dekabr - Kinli
31 Dekabr - Süni
01 Yanvar - Təşkilatçı
02 Yanvar - Eqoist
03 Yanvar - Hər zaman məşğul
04 Yanvar - Dürüst
05 Yanvar - Özünü tərifləməyi sevən
06 Yanvar - Cəsarətli
07 Yanvar - Adi
08 Yanvar - Fenomen
09 Yanvar - Həvəsli
10 Yanvar - Görünməz
11 Yanvar - Dəyər verilən
12 Yanvar - Bezdirici
13 Yanvar - Tənbəl
14 Yanvar - Kinli
15 Yanvar - Qərar verməyi bacarmayan
16 Yanvar - Savadlı
17 Yanvar - Ağır xasiyyətli
18 Yanvar - Uşaq xasiyyətli
19 Yanvar - Xəyalpərəst
20 Yanvar - Hirsli

DOLÇA (21 Yanvar - 19 Fevral)
21 Yanvar - Lider
22 Yanvar - Tərəddüd edən
23 Yanvar - Qürurlu
24 Yanvar - Əl çatmaz
25 Yanvar - Şikayyətçi
26 Yanvar - Fəal
27 Yanvar - Çox bilmiş
28 Yanvar - Dözülməz xasiyyətli
29 Yanvar - Döyüşçü
30 Yanvar - Özündən razı
31 Yanvar - Şeri sevən, romantik insan
01 Fevral - Tez tez aşiq olan
02 Fevral - Güvəni
03 Fevral - Dürüst
04 Fevral - Bükülməz
05 Fevral - Qabiliyyətli
06 Fevral - Populyar
07 Fevral - Utopik
08 Fevral - Münəccim
09 Fevral - Canlı
10 Fevral - Ürəkdən
11 Fevral - Rahat
12 Fevral - Birləşdirici
13 Fevral - Cəld
14 Fevral - Hazırcavab
15 Fevral - İxtiraçı
16 Fevral - Təcrübəsiz
17 Fevral - Sağlam
18 Fevral - Dahi
19 Fevral - Kəşfedən
20 Fevral - Təqib edən

BALIQ (20 Fevral - 21 Mart)
21 Fevral - Candan
22 Fevral - Həyatsevər
23 Fevral - Tutarlı
24 Fevral - Verici
25 Fevral - Bəhanəcil
26 Fevral - Oyandıran
27 Fevral - Həqiqi
28 Fevral - Xoşlanılan
29 Fevral - Dəliqanlı
01 Mart - Sənətçi
02 Mart - Çox bağlanan
03 Mart - Naxışçı
04 Mart - Xəyalpərəst
05 Mart - taleyə inanan
06 Mart - Gözel
07 Mart - Gerçəkçi
08 Mart - Tərs
09 Mart - Astronavt
10 Mart - Psixoloq
11 Mart - Duyğulu
12 Mart - Özündən çıxan
13 Mart - Qaçınılmaz
14 Mart - Dünyagörmüş
15 Mart - Çoxbilmiş
16 Mart - Yaradıcı
17 Mart - Ciddiyyətsiz
18 Mart - Qərarsız
19 Mart - İsrarçı

QOÇ (21 Mart - 20 Aprel)
21 Mart - Hər işində, həyatında özünü aydın ifadə edən
22 Mart - Hər işində, həyatında doğru danışan. Doğruçu
23 Mart - Maraqlı
24 Mart - Sadə
25 Mart - Dinamik
26 Mart - Etibarlı
27 Mart - Hər şeyin başlatıcısı. Məsələn davaların, uğurlu layihələrin
28 Mart - Günahsız
29 Mart - Müşahidəçi
30 Mart - Yola gedən
31 Mart - İnatkar
01 Aprel - Özündən razılıq
02 Aprel - Idealist
03 Aprel - Dözümlü
04 Aprel - Qərarlı
05 Aprel - İşi, qərarları verən
06 Aprel - Təcrübəli
07 Aprel - Pozitiv enerjili
08 Aprel - Vicdanlı
09 Aprel - Diqqətsiz
10 Aprel - Qorxmaz
11 Aprel - Siyasətə meyilli
12 Aprel - İctimai xarakter daşıyan
13 Aprel - Müqəddəs
14 Aprel - Ənənəçi
15 Aprel - İnsancil
16 Aprel - Gülməli
17 Aprel - Ciddi
18 Aprel - Qoruyucu
19 Aprel - İradəli
20 Aprel - Mübarizəçi

BUĞA (21 Aprel - 20 May)
21 Aprel - Məsulliyyətli
22 Aprel - Sağam rəqabəti sevən
23 Aprel - Ürkək, qorxaq
24 Aprel - Qorucu xarakterli
25 Aprel - Ancaq öz məqsədi uğrunda səy göstərən
26 Aprel - Tərbiyəli
27 Aprel - Kafi
28 Aprel - Sədaqətli, vəfalı
29 Aprel - Negativ enerjidə daha çox olan
30 Aprel - Vəzifəsi hər şeydən üstün tutan
01 May - Lağ edən
02 May - Hər şeylə maraqlanan
03 May - Yola gedən, mehriban
04 May - Hər zaman ikinci planda olanlar, arxa planda olanlar
05 May - Bic
06 May - Qeyri adi fikirlərə məxsus olanlar
07 May - Həssas
08 May - Gözəl məhsöhbət
09 May - Mərd
10 May - Təkliyi sevən
11 May - Səyyah
12 May - Tamamilə azadlığı sevən
13 May - Cazibədar
14 May - Hər şeyi dərd edən
15 May - Istədiyinə nail olan
16 May - Bacarıqlı
17 May - Çətin xasiyyətli insan
18 May - Hərəkətli
19 May - İnatkar
20 May - Tənqidçi

ƏKİZLƏR (21 May - 21 İyun)
21 May - Yaradıcı
22 May - Xəyalpərəst
23 May - Həmişə axtarışda olan
24 May - Görkəmli
25 May - Cəsarətli
26 May - Qorxmaz
27 May - Fədakar
28 May - Özündən razı
29 May - Şirindil
30 May - Çevik
31 May - Kobud
01 İyun - Hər zaman lider
02 İyun - Bütün problemlərin həllini axtaran
03 İyun - Tez Küsəyən
04 İyun - Tənqidçi
05 İyun - Qabaqcıl
06 İyun - Xəyalpərəst
07 İyun - Sevimli
08 İyun - Yaxşı ilə pisi ayırd edə bilməyən
09 İyun - Tərs xasiyyətli
10 İyun - Ancaq öz bildiyini edən
11 İyun - Dəyişkən
12 İyun - Xoş xasiyyətli
13 İyun - Macərapərəst
14 İyun - Əylənməyi sevən
15 İyun - Məsuliyyətli
16 İyun - Pul dəlisi
17 İyun - Sənətçi
18 İyun - Xəsis
19 İyun - Ancaq özünü bəyənən
20 İyun - Cazibəli
21 İyun - Həyatda sadəcə kef üçün yaşayan

XƏRÇƏNG (22 İyun - 22 İyul)
22 İyun - Dəstəkçi
23 İyun - Ovsunlayıcı
24 İyun - Sehrbaz
25 İyun - Yenili sevən
26 İyun - Müqavimətli
27 İyun - Qoruyucu
28 İyun - Romantik
29 İyun - Xəyalpərəst
30 İyun - İdarə olunan
01 İyul - Təkliyi sevən
02 İyul - Tənbəl
03 İyul - Vəfalı
04 İyul - Dostcanlı
05 İyul - Qeyri adilik
06 İyul - Arzu olunan
07 İyul - Köməkcil
08 İyul - Ədaləti sevən
09 İyul - Təcrübəsiz
10 İyul - Ağıllı
11 İyul - Özündən razı
12 İyul - Inandirici
13 İyul - Fürsət axtaran
14 İyul - Mənfi enerjili
15 İyul - İnsanı başdan çıxaran
16 İyul - Gərgin
17 İyul - Professional
18 İyul - Səmimi
19 İyul - Suni
20 İyul - Qadağa qoymağı sevən
21 İyul - Sadiq
22 İyul - Cazibədar

ŞİR (23 İyul - 23 Avqust)
23 İyul - Son nöqtəyi qoymağı sevən
24 İyul - Dəyişkən
25 İyul - Qəhrəman
26 İyul - Müjdəçi
27 İyul - Qərarlı
28 İyul - Qalib gələn
29 İyul - Ənənəçi
30 İyul - Konkret
31 İyul - İnsancil
01 Avqust - Xüsusi
02 Avqust - Çox istiqamətli
03 Avqust - Sorğu sualı sevən
04 Avqust - Rəhbər
05 Avqust - Soyuqqanlı
06 Avqust - Mükəmməl
07 Avqust - Səmimi
08 Avqust - Hirsli
09 Avqust - Hissiyyatlı
10 Avqust - İncə
11 Avqust - Təsdiqləyici
12 Avqust - Mühafizəçi
13 Avqust - Qəribə
14 Avqust - Kopiyaçı
15 Avqust - Əmr edici
16 Avqust - Hərarətli
17 Avqust - Hirsli
18 Avqust - Dözümlü
19 Avqust - Təəcübləndirməyə qadir
20 Avqust - Sirrli
21 Avqust - Baş açılmayan
22 Avqust - Təcrübəli
23 Avqust - Qüsursuz

QIZ (24 Avqust - 23 Sentyabr)
24 Avqust - Min fikirli
25 Avqust - İdarəsiz
26 Avqust - Kömək sever
27 Avqust - Yola gedən
28 Avqust - Dır dırçı
29 Avqust - Təcrübəsiz
30 Avqust - Sərt
31 Avqust - Gösterisçi
01 Sentyabr - Məntiqli
02 Sentyabr - Səmimi
03 Sentyabr - Əmr etməyi sevən
04 Sentyabr - İzah etməyi sevən
05 Sentyabr - Hökmdar
06 Sentyabr - Telyi ile barışçı
07 Sentyabr - Məsuliyyətli
08 Sentyabr - Vasvası
09 Sentyabr - Tələbkar
10 Sentyabr - Əzmli
11 Sentyabr - İradəli
12 Sentyabr - Savasçi
13 Sentyabr - Ehtirasli
14 Sentyabr - Başa düşən
15 Sentyabr - İdarəçi
16 Sentyabr - Cosqun
17 Sentyabr - Əzmli
18 Sentyabr - Təmkinli
19 Sentyabr - Yaxşı görünüşlü
20 Sentyabr - özündən razı
21 Sentyabr - Zövqlü
22 Sentyabr - Yorulmaq bilməyən
23 Sentyabr - Maraqlı

Tərəzi (24 Sentyabr - 23 Oktyabr)
24 Sentyabr - Avara
25 Sentyabr - Təmkinli
26 Sentyabr - Səbirli
27 Sentyabr - Hirsli
28 Sentyabr - Zövq oxşayan
29 Sentyabr - Hər şeyə reaksiya verən
30 Sentyabr - Özündən razı
01 Oktyabr - Özündən əmin
02 Oktyabr - Savadlı
03 Oktyabr - Moda ilə maraqlanan
04 Oktyabr - Bezdirici
05 Oktyabr - İnsanı yoran xarakterə sahib
06 Oktyabr - Tərs
07 Oktyabr - Səbrsiz
08 Oktyabr - Romantik
09 Oktyabr - Cəsarətli
10 Oktyabr - Güvənilən
11 Oktyabr - Rahat
12 Oktyabr - Kinli
13 Oktyabr - Çətin xatarkterə sahib
14 Oktyabr - Özündən razı
15 Oktyabr - Kobud
16 Oktyabr - Tənqidçi
17 Oktyabr - Xüsusi seçilən
18 Oktyabr - Lider
19 Oktyabr - Bəyənilən
20 Oktyabr - Müasir
21 Oktyabr - Bənzərsiz
22 Oktyabr - Cazibəli
23 Oktyabr - Maraqlı

ƏQRƏB (24 Oktyabr - 22 Noyabr)
24 Oktyabr - Çox diqqətli
25 Oktyabr - Saf
26 Oktyabr - Təşkilatçı
27 Oktyabr - Məsafə saxlamağı sevən
28 Oktyabr - Hər şeylə maraqlanan
29 Oktyabr - Yenilik etməyi sevən
30 Oktyabr - Uzaq görən
31 Oktyabr - Hər kəsin diqqətini özünə çəkməyi bacaran
01 Noyabr - Hər şeyi dava ilə həll etməyi sevən
02 Noyabr - Səbrli
03 Noyabr - Kinli
04 Noyabr - Bezdirici
05 Noyabr - Həqiqəti söyləyən
06 Noyabr - Enerjili
07 Noyabr - Müassir
08 Noyabr - Əylənməyi sevən
09 Noyabr - Cezbedici
10 Noyabr - Dəyişkən
11 Noyabr - Gizli
12 Noyabr - Qürurlu
13 Noyabr - Hər şeyə mıx qoyan
14 Noyabr - Sorğu salı sevən
15 Noyabr - Xüsisi diqqətçil
16 Noyabr - Əmr etməyi sevən
17 Noyabr - Həddindən artıq qısqanc
18 Noyabr - Xasiyyətsiz
19 Noyabr - Kinli
20 Noyabr - Nəzakətli
21 Noyabr - Sirrli
22 Noyabr - Qeyri adi

Oxatan (23 Noyabr - 21 Dekabr)
23 Noyabr - Hörmətsiz
24 Noyabr - Şən
25 Noyabr - Çalışqan
26 Noyabr - Xüsusi
27 Noyabr - Həyəcanlı
28 Noyabr - Günənilən
29 Noyabr - Təklif edən
30 Noyabr - Həmişə davanı başladan
01 Dekabr - Sən xüsusisən
02 Dekabr - Laqeyid
03 Dekabr - Hünərli
04 Dekabr - Mətanətli
05 Dekabr - Əmin
06 Dekabr - Seçici
07 Dekabr - Mərkəzdə olmağı xoşlayan
08 Dekabr - Fədakar
09 Dekabr - Bəzəkli
10 Dekabr - Arzu olunan
11 Dekabr - Seçilən
12 Dekabr - Millətpərəst
13 Dekabr - Bacarıqlı
14 Dekabr - Göstəriş verməyi sevən
15 Dekabr - Zəkalı
16 Dekabr - Hərdəm xayal
17 Dekabr - Hiyləgər
18 Dekabr - Kinli
19 Dekabr - Diqqətçil
20 Dekabr - Şirindil
21 Dekabr - Müəmmalıскачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!