Şir bürcü haqqında ümumi məlumat

Şir bürcü haqqında ümumi məlumat
Bürclər, Qoroskop
10.09.2017 14
Şir bürcünün astroloji xüsusiyyətləri

Özündən əvvəlki Xərçəng bürcündən kəskin surətdə
fərqlənən Şir öz hərarəti və canfəşanlığı ilə həmişə
fərqlənir. Ən azı ona görə ki, haqqında danışdığımız
bu bürcləri iki planet – Ay və Günəş idarə edir. Mənfi
enerjili, Yerin təbii peyki (Ay) bir aydan bəri Göy
qübbəsində tutduğu yerini hərarətli Günəşə verir. Bu
isə yarımçıq qalmış prosesləri inkişaf etdirir,
müəmmalı məsələlərə aydınlıq gətirir.Bəri başdan deyək ki, respublikamızın paytaxtı da
yaşadığımız Şir bürcünün himayəsi altındadır. Elə bu səbəbdən də Bakıda inşa olunan qədim binaların
zirvəsində şir başı həkk olunub. Bu zodiaka daxil olan ərazilər həmişə təlatümlər mərkəzi olur. Yəqin
paytaxtımızın "İnqilablar şəhəri” adlandırılması da bu səbəbdən doğur.Şir bürcünün "hökmranlığı” dövründə haqsızlığa qarşı mübarizə, yüksək məcraya yönələn narazılıqlar,
ixtişaş və qarşıdurmalar həmişə labüd olur. Digər tərəfdən də unutmamalıyıq ki, bu ərəfədə yalnız
xeyirxah və pak adamlar zəfər çalırlar.Ulduzlar sistemində 5-ci yeri tutan Şir bürcü təqribən iyulun 23-dən avqustun 23-nə qədər (32 gün)
olan dövrü əhatə edir. Ünsürü od, planeti Günəş, düşərli günü bazar, düşərsiz günü şənbə, uğurlu
rəngi qızılı, narıncı, al, qara, uğursuz rəngi ağ, uğurlu daşı yantar, topaz, rubin, oniks, brilyant, metalı
qızıl, enerji verən çiçəyi xrizantema, pion, uğurlu rəqəmi 1, 5, 9, 11, müxalif bürcü Sutökəndir.Bu zodiak Göy qübbəsinin 947 kvadrat dərəcəlik sahəsini tutur. Onun tərkibində adi gözlə görünən 70-
ə yaxın ulduz var. Bürclər arasında ən çox parlaq ulduza malik olan da məhz Şirdir. Hətta onun baş
hissəsində yerləşən Requl ulduzunun parlaqlığı və hərarəti Günəşinkindən 150 dəfə çoxdur.
Bu bürcü himayə edən Günəş astronomiyaya görə sıravi planet hesab olunur. Onun adını qədim
dünya dövlətləri həmişə yaxşılığa çəkiblər. Hətta müqəddəs dinimiz olan zərdüştilikdə də Ulu
Hörmüzü bəzən Günəş Allahı da adlandırırdılar.  Bu parlaq obyektin radiusu 696 min km, elementi od,
tərkibi quraqlıq, xarakteri isə hakimlikdir.Bir-birini tamamlayan iki ünsürü (Günəş planeti və od elementi) özündə birləşdirən yeganə Zodiak
kimi tanınan Şirlər digər bürclərə nisbətən daha enerjili olurlar. Onların potensial imkanları geniş
olduğundan hara düşsələr, asanlıqla hörmət qazanır, gözlənilmədən məşhurlaşırlar. Tarixi
mənbələrdən bəlli olur ki, bu işarə altında doğulanlar qədər magiyaya meyl edənlər yoxdur. Cadugər,
maq, ekstrasens, hipnozçu və digər mistik peşələrə həvəs göstərən "heyvanlar şahı” əsasən Tanrıya
xidmət yolunu tuturlar.Bu adamların cəmiyyətdəki "zadəgan” ədaları çoxlarında ikrah, qəzəb və qısqanclıq hissi yaradır. Ən
çox paxıllığa məruz qalan, böhtan və iftiralara mübtəla olanlar da məhz belələridir. Lakin Şirlərdə ilk
növbədə nəzərə çarpan qürurlu görkəm özünüçəkmək kimi deyil, xarakterik xüsusiyyət kimi qəbul
olunmalıdır.Şir ideal rəhbərdir. O, ruhlandırmaq lazım gələni, öz enerjisi ilə ruhlandırır, digərlərini isə təkararolunmaz avtoriteti ilə tabe edir. Onun əsas problemi aşağı səviyyədə qavramadadır. Ona elə
gəlir ki, uğur qazanan və güclü olan haqlıdır. Bundan başqa Şir reallığın ancaq onun enerjisinin
işıqlandırdığı tərəfi ilə maraqlanır, qalan şeyləri isə inkar edir.
Ali Şir öz enerjisi ilə kor olmuş vəziyyətdə deyil. O, impulsiv deyil və həyatı diqqətlə müşahidə edir.Ali
Şir enerji axınının da qulu deyil. Bu adam enerjini idarə etməyi bacarır. Bu, bir növ incəsənətdir. Odur
ki, Şir həmişə nəzərə almalıdır ki, enerji özlüyündə heç nə yaratmır, bu enerjini yalnız lazımi istiqamətə
yönəldib idarə ediləndə hansısa səmərəni verir. Həmçinin Şir onun idarəçiliyi altında olmayan real
həyata hörmət etməyi öyrənməlidir. O, özünü daha çox həyatın gözəlliyinə sevinmək mümkün olduğu
və başqalarına sevinc bəxş edən yaradıcı və aktyor kimi çıxış etməyin mümkün olduğu yerdə ifadə edə
bilər.Bu adamlar boş yerə vaxt itirməyi sevmir, bütün işlərdə dəqiqliyi xoşlayırlar. Amma bəzən qaba və
səliqəsiz də olurlar. Şirlər, adətən sosial vəziyyəti nisbətən aşağı səviyyədə olan adamlarla ailə qururlar.
Bu, əlbəttə ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz qürurluluqdan irəli gəlir. Çünki bu Zodiakın nümayəndələri heç
vaxt başqalarından minnət götürmür, kiminsə yanında başıaşağı olmaq, zəif adam təsiri bağışlamaq
istəmirlər. Onlar öz müsahiblərinə ötəri şəkildə qulaq asmırlar. Hətta özünüz də fikir versəniz,
görərsiniz ki, Şirlər söhbət etməmişdən əvvəl qarşısında duran şəxsi bir müddət süzür və ya diqqətlə
gözlərinin içinə baxır. Onlar bununla həmsöbətlərinin nə dərəcədə səmimi olmasını, belələri ilə uzun
müddət ilişgilərdə olub-olmamaq barədə ciddi şəkildə götür-qoy edirlər. Bu şəxslərə kələk gəlinərsə,
hamıdan əvvəl hiss edir, lakin zamanı çatana qədər susurlar. Bu səbəbdən də barəsində danışdığımız
adamlarla səmimi və ehtiyatla davranmaq lazımdır.Bu bürcdən olanlar arasında çoxlu aktyorlar, rejissorlar, prodüsserlər və teatr administratorları var.
Şirlər xüsusilə "malı yaxşı nümayiş etdirmək” gərək olduğu yerdə daha uğurulu fəaliyyət göstərirlər.
Buna görə də dizayn, aşbazlıq, vitrinlərin quruluşu və s. kimi işlər onların ürəyincədir. Qeyd etmək
lazımdır ki, Şirlər yeni və təcrübələri az olan işlərə başlamağa meyllidirlər. Buna görə də çox
çalışmalarına və istedadlarına baxmayaraq, bəzən öz məqsədlərinə çata bilmirlər.Şirlər pulun özünü yox, onun yaşamağa imkan verdiyi şahanə həyatı sevirlər. Biznes onlar üçün elit bir
oyundur. Belələrinin sərmayə qoya biləcəyi ən uğurlu mühit daşınmaz əmlak və əmanət sahəsidir.Bu bürc altında doğulanların sevgi həyatında xəyanət amili mütləq baş verir. Bəzən bunun səbəbkarı
özləri olsa da, əksər hallarda bu xəyanəti sevdikləri adamdan görürlər.Belələri hər yerdə hadisələrin gedişatını öz istəklərinə uyğun məcraya yönəltməyə çalışırlar. Onlar
istənilən oyuna girməyi və nəticədə qələbə qazanmağı yaxşı bacarırlar. Hətta bəzən iştirakçısı olduğu
situasiyaların ssenari müəllifi də özləri olur, lakin bir və ya iki nəfərdən başqa bunu heç kimə
bildirmirlər. Bu isə onların kəşfiyyati işlərə marağının böyüklüyünü sübut edir.Şirlər 30 yaşına qədər ən müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərsələr də, sonrakı illərdə yalnız bir amal
uğrunda mübarizə aparırlar. Şir – Buğa və Oxatandan sonra ən varlı Zodiak işarəsi hesab olunur. Lakin
bəzi hiyləgər nüanslarına görə çox vaxt əvvəlki iki bürcü də kölgədə qoyurlar. Astroloqlar hesab edir ki,
Şir bürcündə dünyaya gələnlər, ələlxüsus da kişilər nadir hallarda öz əcəlləri ilə ölürlər. Əgər onlar
siyasətə baş qoşurlarsa, bu amilin reallaşma ehtimalı yüz faizə yaxın olur.Kənardan baxanlara elə gəlir ki, bu bürcdən olanların heç bir dərdi-səri yoxdur. Lakin zavallı Şirlərin
iztirab və üzüntüləri hamınınkından çoxdur. Sadəcə olaraq, onlar hər şeyi ürəklərində saxlamağı
bacarırlar. Elə bu səbəbdən də ürək ağrılarına tez-tez mübtəla olurlar. Yəqin çoxlarınıza bəlli deyil ki,
insanlar arasında ən çox infarkta məruz qalanlar da məhz Şirlərdir.Hazırda himayəsində yaşadığımız bu zodiakın nümayəndələri ilk baxışdan qürurlu görkəmləri və
təkəbbürlü rəftarları ilə nəzəri cəlb edirlər. İstənilən siyasi və mənəvi mübarizədə onları ilk cərgədə
görmək olar. Bu adamlar müsahibləri ilə dil tapmağı bacarır (əlbəttə ki, buna həvəsləri varsa), ətrafında
olanların zəif cəhətlərini başqalarından daha yaxşı duyurlar. Şir bürcündə doğulanlarda müəmmalı
xüsusiyyətlər də az deyil. Hətta qədimlərdə onları "anadangəlmə sehirbaz” da adlandırırdılar. Çünki
belələri tez-tez qəribə addımlar atır, gözlənilməz hərəkətləri ilə çoxlarının heyrətinə səbəb olurlar.
Bəzən davranışlarındakı soyuqqanlılığa və kobudluğa görə onlardan inciyirlər. Lakin dar məqamda
adama elə kömək edirlər ki, bütün baş vermiş xoşagəlməzliklər yaddan çıxır. Şirlərin şəxsi həyatı, peşə
fəaliyyətləri, insanlara münasibəti daimi deyil. Onların hansı məqamda necə addım atacaqları yalnız
özlərinə məxsusdur. Gündüz doğulan Şirlər gecə doğulanlara nisbətən tez qızışan və özündənrazı
olurlar.Şirlərin əksəriyyəti üçün peşə fəaliyyəti və hakimiyyət istəyi ailədən daha vacibdir. Bu adamlar yalnız
toya qədər əsl məhəbbət hissləri yaşayırlar. Toydan sonra isə buna, necə deyərlər "vaxtları olmur”.Günəşin himayəsində bərqərar olan bu Zodiak işarəsi yüksək enerjiyə malik olduğundan ən ali vəzifələrdə çalışmağa yararlı olurlar. Onlar həkim, sərkərdə, maarifçi, idmançı, təşkilat və hərəkat
rəhbəri, eləcə də siyasətçi kimi məşhurlaşırlar. Şirlərdə gözəl rəssamlıq bacarığı da olur. Bundan başqa
bu bürcün əksər nümayəndələri idmana, xüsusən də yüngül atletikaya meyl göstərirlər. Onlarda
hipnoz qabiliyyəti güclü olduğundan astrologiya, spiritizm və magiya nəzəriyyələrini hamıdan tez
qavrayırlar. Kino ulduzları arasında indiyə qədər ən çox "Oskar” alanlar da bu zodiakın bəxtinə düşür.
Şirlər şairdir, yazıçıdır, pedaqoqdur, incəsənət xadimidir. Şir bürcü altında dünyaya gələnlərin yüksək
postlara yiyələnmək perspektivi daha çoxdur.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!