Əkizlər bürcünün uyğunluğu

Əkizlər bürcünün uyğunluğu
Bürclər, Qoroskop
10.09.2017 13
ƏKİZLƏR - QOÇ Qoç və Əkizlər arasında çox da uyğun bir əlaqə olmaz. Xüsusilə Əkizlərin cüt xarakterli olması və ruh halının davamlı dəyişənlik göstərməsi Qoç bürcü üçün çətin idarə edilə bilər bir vəziyyətdir. Eyni şəkildə Əkizlər də Qoç bürcünün ani və sərt çıxışlarını anlaya bilmir. Bu iki tip arasında seksual bir uyğunlaşma ola bilər. Hər iki tərəf də cinsilikdən zövq alar və yeniliklərə açıqdır. Hərəkətliliyi sevər. Xüsusilə Əkizlərin təxəyyül Qoçu atəşlər. Hər iki tərəfin də bir-birini əldə tutmaq üçün məhdudlaşdırıcı olmaqdan imtina etməsi və bir-birinə prioritet tanıması lazımdır.

ƏKİZLƏR - BUĞA Buğa və Əkizlər arsında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əkizlər dəyişən quruluşu səbəbiylə davamlı fərqli bir quruluşa bürünər. Başa düşülməsi çətindir. Duyğularının gerçək olub olmadığı mövzusunda Öküz bürcünün çox səbirli olması lazımdır. Buğa sakit vəetibarda olmağa ehtiyac duyan bir tipdir. Bu səbəblə Əkizlər ona bu mövzuda kafi gəlməyə bilər. Hətta bir-birlərini anlamaqda çətinlik çəkə bilərlər. Əkizlər yerində dayana bilməyən və davamlı fərqli sahələrə maraq duyan bir xarakter çəkər. Bu səbəbdənBuğa bürcünün uyğunlaşma göstərməsi çətinləşəcək. Buğa özünü evində rahat və etibarda hiss edərkən, Əkizlər davamlı gəzməvə fərqli məkanlarda olma ehtiyacı hiss edər. Digər tərəfdən bu iki tip seksual istiqamətdən də bir-birlərinə kafi gəlməyə bilər.Buğa arzulu və romantikdir. Əkizlər isə hərəkətli və uçarım. Bu əlaqə uzun vəd edə uyğun və uyğun bir əlaqə olmayacaq.

ƏKİZLƏR - ƏKİZLƏR Əkizlər arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Bu iki xarakter bir-birinə elə çox bənzər ki sanki eyni kimidirlər. Hər ikisi də mehriban,hərəkətli, dışadönük, səmimi, ağıllı və konuşkandır. Dəyişiklikdən və dəyişik insanlarla tanış olmaqdan müdhiş kef alarlar. Hər nəqədər qısqanc deyilmiş kimi görünsələr də, əslində partnerlerini üçüncü kəslərdən çoxuyla qısqanarlar. Bir çox mövzudarazılaşdıqları üçün çox çox mübahisə və problem yaşamayacaklardır, lakin bir-birinə bu qədər bənzəmək əlaqənin irəlidəkidövrlərində darıxdırıcı bir hal ala bilər. Hər iki tərəf də həyata və həyatın zövqlərinə düşkündür. Özgürlükçü bir dünyagörüşünə sahibolduqları üçün bir-birlərinin fərdi azadlıqlarına daim hörmət edərlər. Seksual istiqamətdən hər iki tərəf də arzulu və istəklidir.Ümumi olaraq aktivdirlər və həyəcandan xoşlanarlar. Şəxsi istiqamətdən əhəmiyyətli bir ziddlik yaşamazlarsa bir ömür boyu uyğun bir əlaqə yaşaya bilərlər.

ƏKİZLƏR - XƏRÇƏNG Əkizlər və Xərçəng arasında uyğun bir əlaqə yaşana bilər. Əkizlər şən, cazibədar, girişkən, ağıllı və praktikdir. Xərçəng isəromantik və həssas bir quruluşa malikdir. Hətta zaman zaman bir az pessimist bir tutum içərisinə də girə bilər. Romantikdir vəsevdiyi üçün etməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Evi, onun qalası kimidir. Özünü evində rahat və xoşbəxt hiss edər. Tam bir evcimendir.Digər tərəfdən olduqca çalışqandır və məsuliyyət sahibidir. İşlərini sonuna qədər müvəffəqiyyətlə icra edər. Maddi istiqamətdənolduqca müvəffəqiyyətli və tutumludur. Boşa pul xərcləməkdən xoşlanmaz. Hər mövzuda düşünərək hərəkət edər. Sevdiyi adamısevgisiylə və maraqla şımartmaya huşunu itirər. Tam bir duyğu insanıdır. Eyni zamanda hissləri də çox qüvvətlidir. Zaman zamaniçinə qapalı bir tutum içinə girə bilər. Bunun səbəbi bəzi mövzularda başındakı sual işarələrini həll etmək istəməsindənqaynaqlanar. Əkizlər ona sevgisini və diqqətini sıx bir şəkildə ifadə edər və sadiq qalsa, Yencək də onu bir ömür boyu sevibqoruyaraq mükafatlandıracaq. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən olduqca arzuludur. Bir ömür boyu uyğun bir əlaqə içində ola bilərlər.

ƏKİZLƏR - ŞİR Əkizlər və Aslan arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Aslan qürurlu, məğrur, qayğıya və sevgiyə çox ehtiyac duyan,pohpohlanmaktan kef alan bir xarakter çəkər. Heç bir zaman geri planda qalmaqdan xoşlanmaz. Əkizlər hərəkətli, şən və ağıllırəftarlarıyla Aslan bürcünü təsiri altına alar. Aslan olduqca etibarlı və sadiqdir. Bir dəfə sevdimi edə bilməyəcəyi fədakarlıq yoxdur.Qısqancdır və bu xüsusiyyəti məhdudlaşdırıcı olmasına səbəb ola bilər. Hər iki tərəf də azadlığına düşkün olduğu üçün bir-birlərininfərdi xüsusiyyətlərinə hörmət edəcək. Şir bürcünün çox dərin bir romantikliyi və sədaqəti vardır. Ayrıca qoruma motivləri də inkişaf etmişdir. Digər tərəfdən çalışqan və dürüstdür. Məsuliyyətlərini daim başdan sona yerinə yetirər. Ayrıca lüksə və nümayişə çox düşkündür. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən ehtiraslıdır. Şəxsiyyət xüsusiyyətləri baxımından əhəmiyyətli bir ziddlikyaşamazlarsa bir ömür boyu uyğun bir əlaqələri olar.

ƏKİZLƏR - QIZ Əkizlər və Qız arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əkizlər mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Eyni zamanda hərmövzuda praktik həllər çıxara bilən bir quruluşu vardır. Qız isə həqiqi, məntiqli, hadisələrə ağıl çərçivəsindən baxan vəromantikliyini çox müəyyən etməyən bir xarakter çəkər. Həyata dair bəzi prinsipləri vardır və asan asan bunlardan taviz verməkistəməz. Daimi və tertiplidir. Hər şeyin bir plan və proqram içində olmasını istər. Bu vəziyyət Əkizlər bürcünü sıkacaktır. Əkizlərazad olmağı və başına buyruq hərəkət edə bilməyi istər. Qız isə bu mövzuda çox da dözüm göstərməyəcək. Qısqanclığıməhdudlaşdırıcı ölçülərə çata bilər. Digər tərəfdən Əkizləri daim maraq və əlaqə göstərəcək və onun problemlərinə həll tapmağaçalışacaq. Bunun qarşılığında sevgi və hörmət gözləyəcək. Seksual baxımdan da çox uyğun bir cüt meydana gətirə bilməzlər.Əkizlər çox arzulu və ehtiraslıdır, lakin Başaq bürcünün prioritetləri fərqli ola bilər. Bu səbəblə Əkizlər və Başaq uyğun bir əlaqətutması mümkün deyil.

ƏKİZLƏR - TƏRƏZİ Əkizlər və Tərəzi arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki bürc də hava qrupundandır. Ümumi mənada hər ikisi də dəyişən vəuçarım. Romantik və fikri istiqamətdən yeniliklərə asanca ayaq uydururlar. Hər ikisi də azadlığına düşkündür vəməhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmaz. Bu səbəblə bir-birlərinin fərdi azadlıqlarına hörmət edəcək. Tərəzi zərif, romantik, mehriban vəromantikdir. Əkizlər isə mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Onun bu tip xüsusiyyətləri Tərəziyə çox təsir edər. Tərəzidetalçıdır və ən kiçik detalları belə asanca fərq edər. Baxımlı kəslərdən xoşlanar. Bu səbəblə Əkizlər onun göz zövqünə də xitabetməyi bilməlidir. Əkizlər də Tərəzi kimi seçicidir. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən arzulu və ehtiraslıdır. Yeniliklərdənxoşlanar. Əgər bir-birlərinə qarşı sədaqət mövzusunda əhəmiyyətli bir problem yaşamazlarsa bir ömür boyu əyləncəli və uyğun birbirlikdəlikləri ola bilər.

ƏKİZLƏR - ƏQRƏB Əkizlər və Əqrəb arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Bu iki tip təbii cazibələrindən ötəri bir-birini çoxuyla çəkər. Əqrəb ehtiraslı,romantik, hərəkətli və cazibədardır. Əkizlər isə mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Əqrəb sahiblənici və kısıtlayıcıdır.Qısqanclığı isə Əkizləri əziyyətdən çıxara bilər. Güvən və sədaqət, Əqrəb kişisni üçün çox əhəmiyyətlidir. Şübhəçilik onuntəbiətində vardır. Bu səbəblə partnerini davamlı idarə altında məbləğ. Etibarlı və yaxşı niyyətlidir. Lakin güvəninin sui-istifadəedildiyini hiss etsə qarşı tərəfə acı çəkdirmək üçün əlindən gələni edər. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən olduqca arzulu və ehtiraslıdır. Xüsusilə Əqrəb, Əkizlər bürcünü xoşbəxt etmək üçün bütün hünərlərini göstərəcək. Əgər Əkizlər, Əqrəbin ona hökm etməsini narahatlıq duymaz və ipləri onun əlinə versə mükəmməl və uyğun bir əlaqələri ola bilər. Əksinə təqdirdə bu əlaqə qısa müddətdə sona çatacaq.

ƏKİZLƏR - OXATAN Əkizlər və Yay arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki tip də azadlığına çox düşkündür. Əkizlər mehriban, xaricə dönük,danışqan və ağıllıdır. Yay isə etibarlı, şən, ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək, əylənmək və həyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün əsla bir mövzu üzərində yoğunlaşamaz. Əkizlər isə praktik zəkası və şən rəftarlarıyla Yay bürcünü təsir edəcək. Bir-birləriylə ümumi mənada yaxşı razılaşar və yaxşı bir dostluq qurarlar. Lakin uzun vəd edə müstəqil şəxsiyyətlərindənötəri bir-birlərindən qopmaları da olasıdır. Seksual istiqamətdən istəkli və arzuludurlar. Xüsusilə Əkizlər, Yay burcuyla əvvəl yaxşı bir yoldaş ola bilməlidir. Beləcə əlaqələri daha uyğun və uzun ömürlü olar.

ƏKİZLƏR - OĞLAQ Əkizlər və Oğlaq arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əkizlər mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Oğlaq isə romantik,düşüncəli və səbirlidir. Bir dəfə sevdimi etməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Hər mövzuda sevdiyi adama dəstək olar. Tək utancaq bir mizacı olduğu üçün özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkə bilər. Sevdiyi adamı çoxuyla sahiblənər və qısqancdır. Tam bir güvəninsanıdır və Əkizlərin ehtiyac duyduğu güvən və sədaqət duyğusunu hal və tutumuyla çox təmin edər. Digər tərəfdən səbirli vəgüclüdür. Pul yığmağı və qazanmağı yaxşı bilər. Məsuliyyət sahibidir və məsuliyyətlərini çox yerinə yetirər. Lakin Oğlaq bürcününpessimist və kaderci mövqeyi Əkizlər bürcünü sıxa bilər. Bu vəziyyətdə həyat onun üçün çəkilməz bir hala gələcək. Əkizlər, Oğlaq bürcünün qısqanclığı üzündən özünü məhdudlaşdırılmış hiss edə bilər və bədbəxt olar. Seksual baxımdan hər iki tərəf dəehtiraslıdır, lakin romantik istiqamətdən Oğlaq bürcü daha ağırlıq təşkil edər. Əgər Əkizlər və Oğlaq arasındakı eşq kifayət qədərqüvvətlidirsə bu əlaqə bir ömür davam edə bilər. Əksinə təqdirdə çətin bir əlaqə olacaq.

ƏKİZLƏR - DOLÇA Əkizlər və Vedrə arasında uyğun bir əlaqə olacaq. Hər iki bürc də hava qrupundandır. Ümumi mənada hər ikisi də dəyişən vəuçarım. Romantik və fikri istiqamətdən yeniliklərə asanca ayaq uydururlar. Hər ikisi də azadlığına düşkündür vəməhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmaz. Bu səbəblə bir-birlərinin fərdi azadlıqlarına hörmət edəcək. Dolça ağıllı, romantik, mehriban vəşəndir. Əkizlər isə mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Hər ikisi də dəyişik insanlarla tanış olmaqdan və dəyişikmühitlərdə olmaqdan kef alarlar. Dolça hər girdiyi mühitə asanca ayaq uydura bilərlər və dost canlıdır. Eyni şəkildə Əkizlər dədanışqan və mehriban tutumuyla dərhal gözə dəyəcək. Bu iki tip bir-birlərini cazibədar tapar və yaxşı bir yoldaşlıq qurar. Seksualistiqamətdən hər iki tərəf də aktivdir. İstək və arzularını asanlıqla bir-birlərinə ifadə edə bilərlər. Əgər əhəmiyyətli bir fərdi ziddiyyətyoxsa uyğun bir əlaqə yaşayarlar.

ƏKİZLƏR - BALIQLAR Əkizlər və Balıq arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əkizlər mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Balıq isə romantik,romantik və xəyalpərəstdir. Əkizlər bürcünün danışqan quruluşuna baxmayaraq Balıq çox çox bu mövzuda müvəffəqiyyətli deyil.Əkizlər bürcünün maraqını çəkə biləcək mövzular haqqında danışmağı çox bacara bilməz. Əkizlər hərəkətli və ələ ovuca sığmayanbir quruluşa malikdir. Balıq isə daha sakit və munistir. Elə romantikdir ki, bu romantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insanolmasına səbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz və gerçəkləri göz ardı edərək yaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarətiyoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbət bir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür. Seksual istiqamətdən isə Balıq bürcününhəddindən artıq romantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!