Tərəzi bürcünün uyğunluğu

Tərəzi bürcünün uyğunluğu
Bürclər, Qoroskop
10.09.2017 19
TƏRƏZİ - QOÇ Tərəzi və Qoç bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz .. Tərəzi insanı zərif,romantik, mehriban və romantikdir. Qarşı cinsə necə xitab etməsi lazım olduğunuyaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqca qərarsızdır. Tərəzi insanısadiq və uyğun bir sevgilidir. Qoç isə ağıllı, girişkən, şən və bir az da ayrankönüllüdür. Bundan başqa həyatı dolu dolu yaşamağı sevər və azadlığınadüşkündür. Xüsusilə də məhdudlaşdırılmaqdan və idarə xoşlanmaz. Əgər bu iki tipmənfi tərəflərini dizginlemeye becerirlerse çox uyğun olacaqlar. Xüsusilə Qoç bürcü ikili əlaqələrdə sədaqət problemi vardır. Asan asan bağlanmaqdanxoşlanmaz. Seksual baxımdan Qoç bürcü insanı, Tərəzi bürcünə görə bir az dahaarzulu və ehtiraslıdır. Bu iki tip bir-birlərindən çox fərqlidir. Uzun vəd edə uyğun bir əlaqə yakalamaları çətindir.

TƏRƏZİ - BUĞA Tərəzi və Buğa arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki bürc də Veneratərəfindən idarə olunar. Bu iki xarakterin bir çox xüsusiyyəti bir-birinə bənzər. Hər ikisi də həyata və həyatın zövqlərinə möhkəm möhkəmə bağlıdır və gözəl olan hər şeyi. Xüsusilə Tərəzi bürcü insanı romantik, romantik və zərifdir. Qarşı cinsə necəxitab etməsi lazım olduğunu yaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqcaqərarsızdır. Bu səbəbdən Öküzün təşəbbüsü ələ alması lazım olan vəziyyətlər söz mövzusu ola bilər. Tərəzi bürcü sadiq və uyğun bir sevgilidir. Buğa bürcünün güvənduyğusunu çoxuyla təmin edir. Bir-birlərini yaxşı anlarlar. Kefli və hərəkətli birhəyatları olar. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən arzulu və romantikdir. Əgərşəxsiyyətlərində çox zidd olduqları nöqtələr yoxsa uyğun bir şəkildə əlaqələridavam edər. Lakin xarakter strukturlarında kabullenemeyecekleri nöqtələr varsa,zamanla bir-birlərindən soyuyar və uzaqlaşarlar.

TƏRƏZİ - ƏKİZLƏR Tərəzi və Əkizlər bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki bürc də havaqrupundandır. Ümumi mənada hər ikisi də dəyişən və uçarım. Romantik və fikriistiqamətdən yeniliklərə asanca ayaq uydururlar. Hər ikisi də azadlığına düşkündür və məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmaz. Bu səbəblə bir-birlərinin fərdi azadlıqlarınahörmət edəcək. Tərəzi bürcü insanı zərif, romantik, mehriban və romantikdir.Əkizlər isə mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Onun bu fərdixüsusiyyətləri Tərəzi bürcünü çox təsir edər. Tərəzi detalçıdır və ən kiçik detallarıbelə asanca fərq edər. Baxımlı, xoş və gözəl insanlardan xoşlanar. Bu səbəbləƏkizlər bürcünün göz zövqünə də xitab etməyi bilməniz lazımdır. Əkizlər də, Tərəziqədər seçicidir. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən arzulu və ehtiraslıdır.Yeniliklərdən xoşlanar. Əgər bir-birlərinə qarşı sədaqət mövzusunda əhəmiyyətli birproblem yaşamazlarsa bir ömür boyu əyləncəli və uyğun bir birlikdəlikləri ola bilər.

TƏRƏZİ - XƏRÇƏNG Tərəzi və Xərçəng arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Xərçəng insanı həssas,romantik və romantikdir. Dərin duyğulara malikdir. Ətrafındakı hər şeyi ürəyininsəsiylə şərhlər. Tərəzi bürcü da eyni şəkildə həssas və romantikdir, lakinduyğularını olduğu kimi ifadə etməkdə çətinlik çəkər. Xərçəng, Tərəzinin tutum vədavranışlarını anlamaqda çətinlik çəkər. Tərəzi bəzi əsassız davranışları Xərçəng bürcü insanını şübhəçiliyi itələyər və ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Tərəzininnə qədər romantik olsa olsun Xərçəng qədər dərin duyğulara sahib olması qeyri-mümkündür. Xərçəngin bəzi romantik dəyişmələrini, Tərəzi insanının fərq etməsiçətindir. Seksual baxımdan Xərçəng olduqca arzulu və ehtiraslıdır. Xərçəng bürcünün bu istiqamətdən də Terazi'yle razılaşması və uyğun olması çətindir. Yalnızaralarında çox böyük bir eşq varsa və əhəmiyyətli fərdi ziddiyyətlər yoxsarazılaşmaları mümkün ola bilər.

TƏRƏZİ - ŞİR Tərəzi və Aslan bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Şir bürcü insanıhərəkətli, şən, girişkən və romantikdir. Həyatın gözəlliklərinə, nümayişə və lüksəolduqca düşkündür. Eyni zamanda da qürurludur. Tərəzi isə zərif, romantik,mehriban və romantikdir. Şir bürcü şəxsiyyəti və cazibəsiylə Tərəzinin çox təsiri altına alar. Tərəzi bürcü də rəngli şəxsiyyəti və səmimi rəftarlarıyla Aslan üçünəyləncəli bir partner olacaq. Tərəzi bürcü incə ruhlu və anlayışlıdır. Yaxşı birsevgilinin yanında yaxşı bir dinləyici və yaxşı bir dost da olacaq. Lakin duyğularınıasan asan bildirməz. Bu səbəbdən Aslan bürcü, qarşı tərəfin bu sirrli cəhətdəntəsirlənər. Aslan kişisinin qüruru ön plana çıxarsa təzyiqçi bir tutum izləyə bilər.Lakin Tərəzi bürcü, Aslanın bu tərəfini də dengeleyebilecektir. Hər iki tərəf də seksual baxımdan arzulu və ehtiraslıdır. Eyni zamanda aralarında sıx bir romantizmdə paylaşılacaktır. Uzun vəd edə uyğun və gözəl bir əlaqələri olacaq.

TƏRƏZİ - QIZ Tərəzi və Qız arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Qız ağıllı, mehriban, yaxşı niyyətli,etibarlı və detalçıdır. Bir dəfə sevdiyi zaman etibarlı və sadiq bir aşiq olacaq. Munisbir mizacı vardır. Özünü ifadə edərkən birbaşa bir dil istifadə edər. Xoşuna gəlməyən mövzularda çəkinmədən tənqid edər və incidici də ola bilər. Bu onun pis niyyətindən deyil içdən olmasından qaynaqlanmaqdadır. Tərəzi insanı isə zərif,romantik, mehriban və romantikdir. Qız şəxsiyyət xüsusiyyətləriylə Tərəziyə çoxtəsiri altına alar. Tərəzi də rəngli şəxsiyyəti və səmimi rəftarlarıyla Qız üçünəyləncəli bir partner olacaq. Tərəzi incə ruhlu və anlayışlıdır. Yaxşı bir sevgilininyanında yaxşı bir dinləyici və yaxşı bir dost da olacaq. Lakin duyğularını asan asanbildirməz. Bu səbəbdən Qız, Tərəzinin bu sirrli cəhətdən təsirlənər. Qızın, Tərəziinsanını əlində tuta bilməsi üçün duyğu və düşüncələrini yumşaq bir dillə ifadəetməsi lazımdır. Hər iki tip də çox istiqamətli və fəaldır. Seksual baxımdan romantikvə istəklidirlər. Uzun vəd edə əyləncəli və uyğun bir əlaqələri ola bilər.

TƏRƏZİ - TƏRƏZİ
Tərəzilər arasında olduqca uyğun bir əlaqə vardır. Tərəzi bürcü, hava qrupuna aid bir bürcdür. Qadın və kişinin bir çox ortaq cəhəti vardır. Bu iki xarakter bir-birinə eləçox bənzər ki sanki eyni kimidirlər. Hər ikisi də mehriban, hərəkətli, xaricə dönük,səmimi, ağıllı, sadiq və romantikdir. Dəyişiklikdən və dəyişik insanlarla tanış olmaqdan müdhiş kef alarlar. Hər nə qədər qısqanc deyilmiş kimi görünsələr dəəslində partnerlerini üçüncü kəslərdən çoxuyla qısqanarlar. Bir çox mövzudarazılaşdıqları üçün çox çox mübahisə və problem yaşamayacaklardır, lakin bir-birinə bu qədər bənzəmək əlaqənin irəlidəki dövrlərində darıxdırıcı ola bilər. Hər iki tərəf də həyata və həyatın zövqlərinə düşkündür. Özgürlükçü bir dünyagörüşünə sahib olduqları üçün bir-birlərinin fərdi azadlıqlarına daim hörmət edərlər. Seksualistiqamətdən hər iki tərəf də arzulu və istəklidir. Ümumi olaraq aktivdirlər vəhəyəcandan xoşlanarlar. Şəxsi istiqamətdən əhəmiyyətli bir ziddlik yaşamazlarsa,bir ömür boyu uyğun bir əlaqə yaşaya bilərlər.

TƏRƏZİ - ƏQRƏB Tərəzi və Əqrəb kişisi arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Bu iki tip təbiicazibələrindən ötəri bir-birini çoxuyla çəkər. Əqrəb ehtiraslı, romantik, hərəkətli vəcazibədardır. Tərəzi isə mehriban, xaricə dönük, zərif və romantikdir. Əqrəbsahiblənici və kısıtlayıcıdır. Qısqanclığı ilə Tərəzi bürcünü əziyyətdən çıxara bilər.Güvən və sədaqət Əqrəb üçün çox əhəmiyyətlidir. Şübhəçilik onun təbiətində vardır. Bu səbəblə partnerini davamlı idarə altında məbləğ. Etibarlı və yaxşıniyyətlidir. Lakin güvəninin sui-istifadə edildiyini hiss etsə qarşı tərəfə acı çəkdirmək üçün əlindən gələni edər. Hər iki tərəf də seksual istiqamətdən olduqcaarzulu və ehtiraslıdır. Xüsusilə Əqrəb insanı, Tərəziyə xoşbəxt etmək üçün bütünhünərlərini göstərəcək. Əgər Tərəzi, Əqrəbin ona hökm etməsini narahatlıqduymaz və ipləri onun əlinə versə mükəmməl və uyğun bir əlaqələri ola bilər.Əksinə təqdirdə bu əlaqə qısa müddətdə sona çatacaq.

TƏRƏZİ - OXATAN Tərəzi və Oxatan bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Tərəzi insanı zərif,romantik, mehriban və romantikdir. Qarşı cinsə necə xitab etməsi lazım olduğunuyaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqca qərarsızdır. Tərəzi bürcüsadiq və uyğun bir sevgilidir. Yay isə etibarlı, şən, ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çoxqorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək, əylənmək və həyatdan zövq almaqistər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əsla bir mövzu üzərində yoğunlaşamaz.Bu iki tip bir-birlərindən çox təsirlənər. Seksual baxımdan hər iki tərəf də romantikvə arzuludur. Əgər bir-birlərinin şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə anlayış göstərsələr çoxəyləncəli və uyğun bir əlaqələri olacaq.

TƏRƏZİ - OĞLAQ Tərəzi və Oğlaq bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Tərəzi insanı zərif,romantik, mehriban və romantikdir. Kişiyə necə xitab etməsi lazım olduğunu yaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqca qərarsızdır. Tərəzi sadiq və uyğunbir sevgilidir. Oğlaq bürcü isə romantik, düşüncəli və səbirlidir. Bir dəfə sevdimiedə bilməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Hər mövzuda sevdiyi adama dəstək olar. Tək utancaq bir mizacı olduğu üçün özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkə bilər. Sevdiyi adamı çoxuyla sahiblənər və qısqanar. Tam bir güvən adamıdır. Oğlaq bürcü insanıduyğularını gizləyər və çölə vurmaq istəməz. Çünki ona görə bu zəiflikgöstəricisidir. Oğlaq şəxsiyyət xüsusiyyətləri olaraq xaricə dönük, hərəkətli vədəyişiklikdən xoşlanan Tərəziyə anlamaqda çətinlik çəkər. Bu vəziyyət onlarınhəyata baxış bucaqlarının fərqli olmasından qaynaqlanmaqdadır. Seksual mənadada gözləmələri birbirlerininkinden fərqlidir. Uzun vəd edə uyğun bir əlaqəyakalamaları çətindir.

TƏRƏZİ - DOLÇA Tərəzi və Dolça bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki bürc də havaqrupundandır. Ümumi mənada hər ikisi də dəyişən və uçarım. Romantik və fikriistiqamətdən yeniliklərə asanca ayaq uydururlar. Hər ikisi də azadlığına düşkündür və məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmaz. Bu səbəblə bir-birlərinin fərdi azadlıqlarınahörmət edəcək. Tərəzi insanı zərif, romantik, mehriban və romantikdir. Qarşı cinsənecə xitab etməsi lazım olduğunu yaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzulardaolduqca qərarsızdır. Tərəzi sadiq və uyğun bir sevgilidir. Dolça bürcü isə ağıllı,romantik, mehriban və şəndir. Hər ikisi də dəyişik insanlarla tanış olmaqdan vədəyişik mühitlərdə olmaqdan kef alarlar. Dolça hər girdiyi mühitə asanca ayaq uydura bilərlər və dost canlıdır. Seksual istiqamətdən hər iki tərəf də aktivdir. İstək və arzularını asanlıqla bir-birlərinə ifadə edə bilərlər. Əgər əhəmiyyətli bir fərdiziddiyyət yoxsa uyğun bir əlaqə yaşayarlar.

TƏRƏZİ - BALIQLAR Tərəzi və Balıq bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Tərəzi insanı zərif,romantik, mehriban və romantikdir. Qarşı tərəfə necə xitab etməsi lazım olduğunuyaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqca qərarsızdır. Tərəzi bürcüsadiq və uyğun bir sevgilidir. Balıq isə romantik, romantik və xəyalpərəstdir.Tərəzinin realist quruluşuna qarşı Balıq hayalcidir. Tərəzi bürcünün maraqını çəkə biləcək mövzular haqqında danışmağı çox bacara bilməz. Balıq insanı daha sakitvə munistir. Elə romantikdir ki, bu romantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insan olmasına səbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz və gerçəkləri göz ardı edərək yaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarəti yoxdur. Bu səbəblə bu iki tipinmüsbət bir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür. Seksual istiqamətdən isəTərəzinin gözləmələri qarşısında Balıq bürcünün həddindən artıq romantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!