Oxatan bürcünün uyğunluğu

Oxatan bürcünün uyğunluğu
Bürclər, Qoroskop
10.09.2017 6
OXATAN - QOÇ Oxatan və Qoç bürcləri arasında uyğun bir əlaqə yaşana bilər. Hər iki bürc də atəşqrupuna daxildir. Ağıllı, girişkən, şən və hərəkətlidirlər. Bir-birlərinin halından anlaya bilər və eyni istiqamətdə hərəkət edebilirler.Yay bürcü insanı mehribandır vəçocuksu bir romantikliyi vardır. Paylaşımcıdır. Bu səbəbdən Qoçun özünü əlaqədərahat hiss etməsini təmin edər. Qoç, romantik Oxatan bürcünün ələ ovuca sığmayan quruluşundan çox çox təsirlənər. Yaxşı bir dostluq qurarlar. Yay hər nəqədər asan asan bağlanamayan azad bir tip kimi görünsə də, həqiqətən sevdiyizaman ehtiraslı bir aşiq olacaq. Oxatan bürcü açıq havada gəzməkdən, təbiətdənvə heyvanlardan çox xoşlanar. Sanki bir təbiət pərəstişkarıdır. Qoç bürcününyerində dayana bilməyən mizacına, etdiyi səyahət proqramlarıyla çox cavabverəcək. Hər iki tərəf də seksual baxımdan arzulu və yaradıcıdır. Qoç, Oxataninsanına məhdudlaşdırıcı davranmazsam əlaqələri uzun ömürlü və sıx bir şəkildədavam edər.

OXATAN - BUĞA Oxatan və Buğa bürcləri arasında uyğun bir əlaqə tutmaq çətindir. Çünki Oxatan bürcü insanı ələ ovuca sığmayan, müstəqilliyinə düşkün və məhdudlaşdırılmaqdanxoşlanmayan haşarı bir uşaq mizacındadır. Eyni zamanda bir az da bədxərcdir.Pulu idarə etməsini çox bacara bilməz. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alar. Buğa isə mehriban, mülayim, qısqanc və dərin duyğulara malikdir. Güvən vəsədaqət onun üçün imtina edilməz duyğulardır. Bu səbəbdən Yay insanı bubucaqlardan Buğa çox uyğun deyil. Seksual baxımdan hər iki tərəf də aktiv vəehtiraslıdır. Lakin bu əlaqədə Buğa bürcü özünü bir az tək hiss edəcək. Oxatan bürcü insanı hər nə qədər zaman-zaman yaxşı bir dinləyici kimi görünsə də,detallardan sıxıldığı üçün bu missiyanı da çox davam etdirə bilməyəcək. Ancaq həriki tərəf də uşaqlara düşkündür. Bu səbəbdən evlilik həyatı bu iki tip nisbətən bir-birinə yaxınlaşdıra. Ümumi mənada çox uyğun bir əlaqə kimi grünmemeklebirlikdə qarşılıqlı hörmət və sevgiylə bu əlaqəni davam etdirmələri mümkündür.

OXATAN - ƏKİZLƏR Yay və Əkizlər bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki tip də azadlığınaçox düşkündür. Əkizlər insanı mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Yay isəetibarlı, şən, ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər.Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır.Gəzmək, əylənmək və həyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əsla bir mövzu üzərində yoğunlaşamaz. Əkizlər isə praktik zəkası və şənrəftarlarıyla Oxatanı təsir edəcək. Bir-birləriylə ümumi mənada yaxşı razılaşar vəyaxşı bir dostluq qurarlar. Lakin uzun vəd edə müstəqil şəxsiyyətlərindən ötəri bir-birlərindən qopmaları da olasıdır. Seksual istiqamətdən istəkli və arzuludurlar.Xüsusilə Əkizlər bürcü, Yay'la əvvəl yaxşı bir yoldaş ola bilməlidir. Beləcə əlaqələri daha uyğun və uzun ömürlü olar.

OXATAN - XƏRÇƏNG Yay və Xərçəng bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Xərçəng insanıhəssas, romantik və romantikdir. Dərin duyğulara malikdir. Ətrafındakı hər şeyiürəyinin səsiylə şərhlər. Oxatan bürcü isə ələ ovuca sığmayan, müstəqilliyinə düşkün və məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmayan haşarı bir uşaq mizacındadır. Eyni zamanda bir az da bədxərcdir. Pulu idarə etməsini çox bacara bilməz. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alar. Bir əlaqədə qarşı tərəfə bağlanmaq onun üçünçox çətindir. Heç bir zaman idarə edilməkdən və istiqamətləndirir xoşlanmaz.İctimai həyatdan və davamlı çöldə yoldaşlarıyla vaxt keçirməkdən çox kef alar.Xərçəng bürcü isə evcimendir və evdə vaxt keçirmək ona dinclik verər. Bu iki tipbir-birlərini anlamaqda və ünsiyyət qurmaqda çox çətinlik çəkərlər. Seksualmənada hər iki tərəf də arzuludur, lakin Xərçəng bürcü üçün romantizm vəromantiklik da ən az o qədər əhəmiyyətlidir. Əgər iki tərəfdə bir-birlərinin əsasxüsusiyyətlərinə hörmət göstərsələr uzun vəd edə uyğun bir əlaqə tuta bilərlər.

OXATAN - ŞİR Oxatan və Şir bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki bürc də atəşqrupudur. Bu səbəbdən bir-birlərinə çox bənzərlər. Aslan hərəkətli, şən, girişkən vəromantikdir. Həyatın gözəlliklərinə, nümayişə və lüksə olduqca düşkündür. Eyni zamanda da qürurludur. Yay isə etibarlı, şən, ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çox qorxar.Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək, əylənmək və həyatdan zövq almaq istər.Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əsla bir mövzu üzərində yoğunlaşamaz. Lakin bu iki tip bir-birini sanki tamamlayar və çox yaxşı razılaşar. Əvvəlcə çox yaxşı ikidost və ardından da yaxşı iki sevimli olacaqlar. Hər ikisi də pul xərcləməyi sevər vəbu vəziyyət bəzən bədxərclik ölçüsünə vara bilər. Bu səbəbdən bu mövzuda tədbirlidavranmaları lazım olacaq. Hər iki tərəf də seksual baxımdan arzulu və ehtiraslıdır.Bir-birlərinin arzu və istəklərinə çox cavab verə bilərlər. Uzun vədədə evliliyə çevrilə biləcək uyğun bir əlaqələri olacaq.

OXATAN - QIZ Yay və Qız bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Qız insanı ağıllı, mehriban,yaxşı niyyətli, etibarlı və detalçıdır. Bir dəfə sevdiyi zaman etibarlı və sadiq bir aşiq olacaq. Munis bir mizacı vardır. Oxatan bürcü insanı isə Etibarlı, şən, ağıllı və xaricədönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdəbağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır.Gezmek, əylənmək vəhəyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əsla bir mövzuüzərində yoğunlaşamaz. Lakin bu iki tip bir-birini sanki tamamlayar və çox yaxşı razılaşar. Əvvəlcə çox yaxşı iki dost və ardından da yaxşı iki sevimli olacaqlar.Güvən və sədaqətə ehtiyac duyan Qız bürcünü, Oxatan bir az da olsa qorxuda.Lakin Qız, Nəşr fərdi azadlıqlarına çox müdaxilə etməzsə, Oxatan bunun qarşılığınıəlaqəyə sahib çıxaraq verəcək. Seksual baxımdan hər iki tərəf də romantik vəarzuludur. Uzun vəd edə əyləncəli və uyğun bir əlaqələri olacaq.

OXATAN - TƏRƏZİ
Yay və Tərəzi bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Tərəzi bürcü zərif,romantik, mehriban və romantikdir. Qarşı cinsə necə xitab etməsi lazım olduğunuyaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqca qərarsızdır. Tərəzi insanısadiq və uyğun bir sevgilidir. Yay isə etibarlı, şən, ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çoxqorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək, əylənmək və həyatdan zövq almaqistər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əsla bir mövzu üzərində yoğunlaşamaz.Bu iki tip bir-birlərindən çox təsirlənər. Seksual baxımdan hər iki tərəf də romantikvə arzuludur. Əgər bir-birlərinin şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə anlayış göstərsələr çoxəyləncəli və uyğun bir əlaqələri olacaq.

OXATAN - ƏQRƏB Yay və Əqrəb bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əqrəb bürcü ehtiraslı,romantik, hərəkətli və cazibədardır. Partneriyle bir çox şeyi birlikdə etmək istər.Yay isə ələ ovuca sığmayan, müstəqilliyinə düşkün və məhdudlaşdırılmaqdanxoşlanmayan haşarı bir uşaq mizacındadır. Eyni zamanda bir az da bədxərcdir.Pulu idarə etməsini çox bacara bilməz. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alar. Bir əlaqədə qarşı tərəfə bağlanmaq onun üçün çox çətindir. Heç bir zamanidarə edilməkdən və istiqamətləndirilir xoşlanmaz. İctimai həyatdan və davamlıçöldə yoldaşlarıyla vaxt keçirməkdən çox kef alar. Əqrəb bürcü isə sadiqdir. Bu iki tip bir-birlərini anlamaqda və ünsiyyət qurmaqda çox çətinlik çəkərlər. Seksualmənada hər iki tərəf də arzuludur, lakin Əqrəb bürcü Yay'a görə daha romantikdir.Əgər hər iki tərəfdə bir-birlərinin əsas xüsusiyyətlərinə hörmət göstərsələr uzun vəd edə uyğun bir əlaqə tuta bilərlər.

OXATAN - OXATAN Oxatanlar arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Bu iki tip arasında bənzərxüsusiyyətlər çox çoxdur. Hər iki tərəf də ələ ovuca sığmayan, müstəqilliyinə düşkünvə məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmayan haşarı bir uşaq mizacındadır. Eyni zamanda bir az da bədxərcdir. Pulu idarə etməsini çox bacara bilməz. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alarlar. Bir əlaqədə qarşı tərəfə bağlanmaq onlar üçünçox çətindir. Heç bir zaman idarə edilməkdən və istiqamətləndirilir xoşlanmazlar.İctimai həyatdan və davamlı çöldə yoldaşlarıyla vaxt keçirməkdən çox kef alarlar.Bu səbəbdən qısa müddət sonra bir-birlərindən uzaqlaşa. Əlaqəni tərəflərdən birinin dengelemesi lazımdır. Yaxşı bir cütdən çox yaxşı bir dost ola bilərlər.

OXATAN - OĞLAQ Oxatan və Oğlaq bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Çünki Oxatan insanı ələ ovuca sığmayan, müstəqilliyinə düşkün və məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmayanhaşarı bir uşaq mizacındadır. Eyni zamanda bir az da bədxərcdir. Pulu idarəetməsini çox bacara bilməz. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alar. Oğlaq bürcü çətin və iddialı bir tipdir. Şəxsiyyət xüsusiyyətləri qəti xəttlərləbelirlenmiştir.Kolay asan da şəxsiyyətindən taviz verməz. Çalışqan, əzmli vəağıllıdır. Ağılına qoyduğu bir işi bitirmədən içi rahat etməz. Hərəkətlidir və sevdiyiadama sonuna qədər bağlanar. Oğlağın bu xüsusiyyətləri Oxatan bürcü insanınıtəsir edər, lakin Nəşr həddindən artığa qaçan hərəkətləri Oğlağı əziyyətdən çıxara bilər. Belə hallarda bir-birlərinə qarşı anlayışlı olmağı becerebilirlerse əhəmiyyətlibir problem yaşamazlar. Digər tərəfdən Oğlaq olduqca tutumludur və ailəsinə düşkündür. Nəşr nə qədər bədxərc olduğunu nəzərə alsaq, oğlaq bürcünün bu bürcüçün yaradılmış bir can simidi olduğunu düşünmədən edə bilmərik. Hər iki tərəf də seksual baxımdan hərəkətlidir. Bir-birlərini xoşbəxt etmək üçün əllərindən gələni edərlər. Eyni istiqamətdə hərəkət etməyi bacararlar və bir-birlərinə olan hörmətlərini yitirmezlerse bir ömür boyu xoşbəxt ola bilərlər.

OXATAN - DOLÇA Oxatan və Dolça arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Oxatan insanı Etibarlı, şən,ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək,əylənmək və həyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əslabir mövzu üzərində yoğunlaşamaz. Dolça bürcü isə romantik və bir o qədər dədəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişmə halındadır. Davamlı dəyişikmühitlərdə müxtəlif insanlarla olmaqdan kef alar. Bu iki tip bir-birlərindən şəxsiyyət xüsusiyyətləri səbəbiylə çox təsirlənər və çox yaxşı dost olarlar. Bu dostluq qısa müddətdə bir eşqə çevrilə bilər. Seksual baxımdan bir-birinə uyğunlaşmagöstərirlər. Uzun vəd edə əyləncəli və mükəmməl bir əlaqələri olacaq.

OXATAN - BALIQLAR Oxatan və Balıq bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Oxatan Etibarlı, şən,ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək,əylənmək və həyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əslabir mövzu üzərində yoğunlaşamaz. Balıq bürcü insanı isə xəyalpərəst vəromantikdir. Bu mənada bir-birlərini anlamaları olduqca çətindir. Nəşr əlaqədəndaha həqiqi gözləmələri vardır və kişini anlamaqda çətinlik çəkər. Əsla onun qədərderinleşememektedir. Bu da vaxt qopuqluq yaratmaqdadır. Digər tərəfdən Balık'ınhəyata baxış şəkli Oxatan bürcünü eğlendirebilir. Lakin Balık'ın rəftarları uzun vəd edə qarşı tərəfi hövsələdən çıxaracaq. Bu iki tip arasında seksual baxımdan çox dauyğun bir əlaqə olmaz. Balık'ın romantik istiqaməti ağırlıq basacağından Oxatan bürcü qədər aktiv olmayacaq. Ancaq Oxatan, Balıq bürcünün daxili dünyasına girə bilər və onu anlamaq üçün səy sərf etsə əlaqələri davam edə bilər. Lakin uzun vəd edə uyğun və müvəffəqiyyətli bir əlaqə olmayacaq.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!