İllərə görə xarakterimiz. Nə ili olduğunuzu asanlıqla tapın

İllərə görə xarakterimiz. Nə ili olduğunuzu asanlıqla tapın
Bürclər, Qoroskop
07.11.2017 1 791
» At
» 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
» Qadın - At öz ərinə bədbəxtlik gətirir və dalaşqan xasiyyetin sahibi olur. Əsas qorxulu qadın at Odlu at ilində (1966) dünyaya gələn qadınlardır. Bunlara baxmayaraq At tanınmış, şən, çox danışan, cazibədardır. O pullarla ağıllı davranır, qənaətcildir, gozəl evdar qadındır. Onun ağlı insanları öz fikirlərini deməmişdən çox-çox qabaq valeh edir, bu da onlara insanlarla davranişda üstünlük gətirir. At müdrikdir, istedadlidir, hər şeyi öz əlləri ile etməyi xoşlayır. At sevgiyə görə hər şeyi kənara atıb, ətrafdakılara fikir veməyə də bilər. Bunun ucbatından da çox vaxt o sevgi məsələlərində uğursuzluqla üzləşir. At dözümsüzdür, gündəlik işlər onun üçün maraqsızdır. Sevdiyi şeylər mənzərə, teatr, opera, konsertlər, toplantılar, çoxlu adam olan yerlər. Atin yaxşı ailə həyatı Pələng, It, Qoyunla; pis ailə heyatı - Öküz, lap pis - Siçanladır.

» Donuz
» 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
» Donuz ilində anadan olanlar çox tərs olurlar. Öz böyük dözümlülüyü ilə Donuz heç vaxt öz yolundan dönmür. Onun çox az dostları olur, buna baxmayaraq donuz həmişə öz dostlarının qədrini bilir. Onlar çox qapalı, nadir hallarda danışandırlar. Meymun kimi, donuz da intellektualdir, onun elmə qarşı böyük meyli var. Donuzlar özündən tez çıixan, amam dava-dalaşla arası olmayan insanlardır.
O sevdiyi insanlara bağli ve mehribandir. Donuz öz ömrünü Dovşan ve ya Qoyunla bağlamağı məsləhətdir. Pis ailə - Meymunla, lap pis - Ilanladır.

» Dovşan
» 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
» Dovşanların gözəl danışıq qabiliyyətləri var, istedadlı və təmizlikseverdirler, ciddi, dözümlü, xoşməramlı və gözəl seçim qabiliyyətinə malikdir. Dovşan ətraf mühiti sevir ətraf mühitdəkilər de onu. Onun həmişə bəxti gətirir, bir azca qeybət qırmagəı xoşlayır. O sevdiyi insanlara hemişə bağlıdir. Dovşan özündən heç də tez çıxmır. İşlərində uğur qazanandır. Dovşan melonxolikdir, o ürəyi yumşaqdır. Dovşan yaxşı tutduğu adamlar Qoyunlar, Donuzlar ve Itlərdir. Pis ailə Əjdaha ilə, lap pis ise Siçan ve Xoruzladır.

» Əjdaha
» 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
» Əjdaha işarəsi altında anadan olanlar zəhmətkeşdirlər və hemişə işdə və təhsildə uğur qazanırlar.Əjdahalar mülayim və dözümlüdürlər, lakin kəskin xarakterə malikdirlər və çox vaxt öz ərlərinin üstündə hakimlik edirlər. Onlar tərsdirlər. Əjdaha iradəlidir və geniş ürəyə malikdir. Onun hörmətini həmişə saxlayırlar. O həmşə öz işinə həvəslə yanaşır. Ejdaha ikiüzlülük ve diplomatiya üçün yaranmayıb, bütün hərəkətlərində səmimidir. Kişi-Əjdahalar xoşbəxt adamlar sayılır. Əjdahanın uğurlu ailə həyatı Siçanla, Ilanla, Meymunla, Xoruzla, uğursuz Öküzlə, Əjdaha ilə, lap uğursuz isə Itlərdir.

» İlan
» 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
» Ilan - gözəllik, müdriklik və incəsənət nümunəsidir. Güclü işçi qabiliyyətinə malikdir, lakin kinlidir. Ilan - ağıllı varlıqdır, heç nədən heç kimə xələl yetirməz. Ilan ilində anadan olmuş insanlar ağıllı, soyuqqanıi və dözümlü olurlar. Ilan öz müdrikliyinə, uzaqgörənliyinə və hökmünə görə həmişə seçilib. Bəxti çox şeydə gətirir. Ilan başqalarının fikirlərinə inanmır, buna görə də öz intuitsiyasına arxalanaraq hər şeyi özü həll etməyi üstün tutur.
Ilanın Öküz, Xoruz, Əjdaha ilə gözəl ailə heyatı olur, Siçan, It və Dovşan ona yaraşırlar; uğursuz ailə həyatı meymunla, bəbəxt ailə həyatı isə Pələng və donuzladır. Qadinlar - zərif, mərd, asılı olmayan olurlar.

» İt
» 1922, 1034, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
» Itlər - bu sadiqlik vəfalılğa nişandır, onlar uşaqların tərbiyəsinə qarşı çox diqqətcildirlər. It ilində doğulan insanlar sağlamfikirlidirlər. Müvəffəqiyyət qazanmaq üçün onlara kimsə kömək və qayğı göstərməlidir. Gözəl xasiyyətləri olduğu üçün onların çoxlu dostu olur. It ilində doğulan adamlar həmişə ədalətin müdafiəçhisi olublar.Itlər sənayedə çox yaxşı başçı, həmkarlar ittifaqında aktiv xadim, tərbiyəçi ola bilerler. Itlər Atlar Dovşanlar ve Pələnglərlə xoşbəxt ola bilərlər. Xoruz ve öküz nigahı uğursuzdur. Ən uğursuzu isə əjdaha və qoyunladır.

» Meymun
» 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
» Meymunlar təbiətcən çox fədakardırlar. Meymun ilində doğulanlar tamahkarlığa ehtiraslıdırlar. Ağıllı, böyük işlərdən tutmaq bacarığı, hər bir ağıl və bacarıq tələb edən sahələrdə bacarıqlıdırlar. Meymunlar çox mehribandırlar Meymunlar çox hesablayır, həmişə ətrafda baş verənlərdən xəbərdardır. Onların çox gözəl yaddaşları var, asanlıqla gördüyü, eşitdiyi, oxuduğu şeyi detalları ilə deyə bilər. Kişi-qadın müunasibətləri uğursuz formalaşır.Meymunlar Əjdaha ve Siçanla yaxşı ittifaqda ola bilər, uğursuz nigah ise Ilanla ve Donuzladır. Ən uğursuz nigah ise Pələnglədir.

» Öküz
» 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 1021
» Inək gücü və zəhmətsevərliyi təmsil edir. Bu ildə anadan olmuşlar az danışırlar, böyük səbrə malikdirlər, digərlərini səmimiliyə çağıra bilirlər.O, kinli ve tündxasiyyətdir. Onun kin saxlamağı dəhşətlidir. Özünə qapalı adam olsa da hərdən gözəl natiqlik də edə bilir. Əldən zirək olduğu üçün evi həmişə gözəl qurulmuş olur. Normal ailə həyatı Xoruz ve ya Siçanla ola bilər. It ve ya Atla uğursuz, Qoyunla pis aile hayatıi olur.

» Pələng
» 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
» Pələng ilində anadan olanlar çox həssas, əyləncə axtarışında olan, səxavətli, bəzi vaxtlarda əsəbidirlər. Onlara qarşı çox böyük hörmət var, lakin həmişə təcili qərar qəbul edirler. Bir az eqoist ve mərddirler. Yaponiyada Pələng ilini uşaq doğulması üçün əlverişli il hesab edirlər, xüsusilə de oğlan uşağının. Pələng Yerin gücünü ifadə edir. Yaxşı ittifaq Atla ve Əjdaha illəridir. Ən pis nigah ise Öküz, Ilan və Meymunladır.

» Qoyun
» 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
» Qoyun ilində doğulmuş insanlar sakit, sadə, xoşrəftarlı, zəhmətsevər insanlardır. Qoyunlar zövqlə artistlik edə bilirlər, təbiətcə ehtiraslıdırlar. Onlar sənətkarlıq istedadına malikdirlər. Lakin, onlar bədbin, narahat, utancaqdırlar.Bunlarala yanaşı onlar özlərini sevdirə bilirlər, heç bir maddi çətinlik çəkmirlər.Çox vaxt din adamları olurlar. Həvəslə ve təmənnasız her şeyi daha zavallı insanlarla bölüşürlər. Qoyunların yaxşı nigahı Dovşan, Donuz ve Atladır.Uğursuz nigah isə Siçanla, xüsusilədə öküz və itlədir.

» Siçan
» 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
» Siçanlar böyük həyati bir güc ifadə edirlər. Ilk baxışdan onlar çox sakit, ağır ve şən görsənirlər.Lakin bu sakitliyin arxasında əsəbilik və narahatlıq gizlənir.Siçanlar çox qapalı adamlardır. Onlar pulları yalnız özlərinə xərcləmək, və heçnədə özlərini heçnədən mehrum etmirlər. Uğurlu nigahları Meymunlarla, Əjdahalarla və Öküzlərlədir. Bir az uğursuzu Itlərlə, Donuzlarla və ya Ilanlarladır. Onlar Atlardan uzaq gəzməlidirlər və ən pisi isə, Siçan kişi Alovlu Atla evləndikdə olur, bu isə 60 ildə bir dəfə olur).

» Xoruz
» 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
» Xoruz ilində doğulan adamlar zəhmətseverlikləri ilə, üzüyola xassiyətləri ilə ve qapalı ev həyatları ilə seçilirlər. Xoruzlar həmişə öz işləri ilə məşğuldurlar.Xoruzar fikirləşirlər ki, onlar həmişə düzdürlər Onlar heç kimə inanmırlar və həmişə özlərinə güvənirlər.Hərdən bir elə fikir yaranır ki, onlar ciddi işlər görməyə qabiliyyətləri var ancaq bu belə deyil.Onalr qazandıqları hər şeyi xərcləyirlər və müflisləşə bilerler.Onalr nə fikirləşirlərsəo nu da deyirlər. Lakin, bu başqalarının hisslərinə biganəlikdən irəli gəlir. Xoruzlar Öküzlərlə, Ilanlarla ve Əjdahalarla xoşbəxt ola bilərlər. Uğursuz nigahları isə Siçan, Xoruz və Itlərlədir. Ən uğursuzu isə Dovşanladır.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!