Kişilərin depressiyadan çıxma yolları

Kişilərin depressiyadan çıxma yolları
Kişi dünyası
10.09.2017 20
Depressiyadan qurtulmaq üçün nә etmәli?

İnsanı
depresiyaya düşmәyә vadar edәn hadisәlәr çox olur. Ancaq hәr kәsin
stresslә mübarizә aparmaq yolufәrqlidir. Bәzi insanlar bu zaman
emosional olaraq özlәrinә qapanırlar vә onlarda depressiya inkişaf
etmәyәbaşlayır. İnsanı depressiyaya salan hadisәlәr müxtәlif ola bilәr.
Mәsәlәn: ailәdә insana yaxın bir şәxsin hәyatdan

köçmәsi,
dostunun vә ya ev heyvanının ölümü, işin vә ya biznesin itirilmәsi,
qәlbinin qırılması, boşanma, övlad sahibi ola bilәmәmәk, mәnәvi vә ya
psixi travma, hәyati tәhlükәsi olan bir xәstәliyә yoluxmaq,
hormonaldәyişiklik, spirtli içkilәrdәn asılılıq, ağır travma sonrası
stress, problemli uşaqlıq vә s. kimi saysız sәbәblәr. Bu hadisәlәr hәr
kәsә müxtәlif cür tәsir edә bilәr.

Bu xoşagәlmәz kilinik hissdәn­depresiyadan azad olmaq üçün öncә onun әlamәtlәrini müәyyәn etmәk lazımdır.

Depressiyanın bu kimi әlamәtlәri mövcüddur: kәdәr, ümidsizlik, lazımsızlıq. Bu hal insanın işinә vә әmәk

qabiliyyәtinә, eyni zamanda şәxsi hәyatına neqativ tәsir göstәrir. İnsan ölüm vә intihar haqqında fikirlәşmәyә

başlayır.Bәs depressiyanin müalicәsi nәdir?

Ailә
üzvü vә yaxud dostlardan biri ilә hisslәrin haqqında danışmaq. Belә
söbәtlәr bәzәn kömәksizlik vә kәdәr hissinin yox olmasına yol açır.
Hisslәrinizi içinizdә saxlamayın. Bu hissәlәrin sizi rahat buraxmasını
istәyirsinizsә, onları sizi başa düşәn vә sizә dәstәk olacaq bir insanla
bölüşmәyә çalışın. Bәzәn yaxın bir dostunuzun çiynindә ağlamaq
içinizdәki mәnәvi ağrının sağalmasını tezlәşdirir.

Evinizә
vә ya işinizә tam qapanmayın. Hәtta bunu istәmәsәniz belә, gәzmәyә
çıxın, idmanla mәşğul olun vә ya hәr hansı bir klubun üzvü olun. Fiziki
mәşğuliyyәt depresiyadan azad olmaq üçün әn yaxşı yollardan biridir.

Boş
durmayın. Evinizi tәmizlәyin, yeni hobbi seçin vә ya gündәlik
rejiminizdәn kәnara çıxan digәr bir mәşğuliyyәt tapın. Spirtli içki vә
narkotik vasitәlәrdәn uzaq durun. Onlar sizin depressiv vәziyyәtinizi
ağırlaşdıracaq vә hәyatınızda daha ağır başqa problemlәrin yaranmasına
sәbәb olacaq. Sağlam qida

mәhsullarından
istifadә edin vә yaxşı yatın. Egәr yatmaqda çәtinlik çәkirsinizsә,
sakit bir musiqi dinlәyin vә ya kitab oxuyun. Depresiyadan azad olmağın
әsas yolu probleminizlә üzlәşmәkdir. Problemlәrdәn qaçmağınız vәziyyәti
daha da pislәşdirәcәk. Әgәr sizi narahat edәn mәsәlәni bilirsinizsә, onu
düzәltmәk üçün müәyyәn addımlar atın. Bunları etsәniz, hәyatınız daha
da asanlaşacaqскачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!