Qiyamət gün bə bün yaxınlaşmaqdadır(hami oxusun)

Qiyamət gün bə bün yaxınlaşmaqdadır(hami oxusun)
Qadın və Din
10.09.2017 33
Qiyamət gün bə bün yaxınlaşmaqdadır(hami oxusun)
Ölüm get-gedə yaxınlaşır. İstər gənc olun istər yaşlı, keçən hər gün, hətta hər dəqiqə ölümə bir az daha yaxınlaşırsınız. Zamana qarşı qoya bilmir və ölümün yaxınlaşmasına heç cür maneə ola bilmirsiniz. götürməkdə olduğunuz tədbirlərin heç biri sizi və ətrafınızdakıları "keçici" olmaqdan saxlaya bilmir. Dünyadakı hər şey kimi siz də həyatınızı sona çatdıracaq günə doğru irəliləyirsiniz.Ancaq dünyada ölümlü olan tək insan deyil. Digər bütün canlılar, yer üzü, hətta bütün kainat da ölümlüdür, yox olacaqları bir gün təyin olunmuşdur. o gün "son gün"dür. O gündən sonra dünya həyatı sona çatacaq. YoX oluş günü yalnız dəhşətin yaşandığı, ölçüləri heç bir insanın təsəvvür edə bilməyəcəyi qədər qorxunc, eyni zamanda görkəmli bir "son gün" olacaq. Yer üzündəki hər şey yerlə bir olacaq, ulduzlar silinib töküləcək, günəş korlaşacaq. O vaxta qədər dünya üzərində yaşamış olan bütün insanlar bir yerə toplanacaqlar və bu günə şahid olacaqlar. Bu "son gün" inkarçılar üçün çətinlikli bir gündür və şübhəsiz bu günün sahibi aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.Qiyamət yaxınlaşaraq gəlməkdədir. İnsanların çoxunun inancının əksinə, qiyamət heç də uzaq deyil. O gün dünya ilə birlikdə, dünyaya aid olan hər şey də yox olacaq. Ehtiraslar, istəklər, hirsliliklər, gözləmələr, şəhvət, düşmənlik və zövqlər sona çatacaq. Gələcəyə istiqamətli planların bir mənası qalmayacaq. Allaha çeviriləcəyini unudan hər kəs üçün, o çox sevdiyi, sonsuz həyata seçdiyi dünyanın, bütün o hiyləçi zənginlikləri, gözəllikləri və məşğuliyyətləriylə sona çatdığı gün gəlmişdir. İşdə o gün, insanlar Allahın varlığına qəti bir şəkildə şahid olacaq, unutmağa çalışdığı ölüm günü ilə qarşı-qarşıya qalacaqlar. Artıq Allahı və axirət həyatını unudaraq keçirdiyi bu qısa ömür sona çatmışdır və yeni bir başlanğıc özünü gözləməkdədir. Bu başlanğıc, əsla sona çatmayacaq və əsla inkarçılara xoşbəxtlik gətirməyəcək. Bu sonsuz həyatın ilk anından etibarən əzab elə şiddətlidir ki, bunu yaşayanlar, əzabın yerinə "ölümü" və "yoX oluşu" istəyəcəklər. Bu həyatın başlanğıcı qiyamət saatıdır. Və şübhəsiz "qiyamət saatı yaxınlaşaraq gəlməkdədir".Dünya Həyatı Keçicidir və Ölüm Qəti Bir GerçəkdirUşaqlığınızın ilk günlərindən etibarən gələcəyinizə bağlı müəyyən bir hədəfə yönələr və ya başqaları tərəfindən istiqamətləndirilərsiniz. Ehtimalla bunlarla qarşılaşarsınız: Yaşınız irəlilədiyində artıq bir ailəniz və işiniz olmuşdur. Daha çox pul qazanmaq və daha rahat yaşamaq üçün səy göstərərsiniz, uşaqlarınızı böyüdər, onların irəlidə sizdən daha yaxşı bir həyat sürmələrini istəyərsiniz. Həftədə bir ailə yığıncaqlarına qatılar, tətil edər, işə gedər, geri qalan vaxtınızı da evdə keçirərsiniz. Bir neçə axsaqlıq xaricində həyatınızdakı hər şey müntəzəm davam edər, ümumiyyətlə çox fövqəladə vəziyyətlərlə də qarşılaşmazsınız.Həyatınızdakı hər şey sanki daha əvvəldən təyin olunmuş kimidir, ətrafınızdakı insanların həyatları da bir-birləriylə çox böyük bənzərliklər göstərər. Bu bənzər ssenarilərə görə yaşamaq üçün işli, soyunuzu davam etdirmək üçün də ailə qurmalısınız. Bu düşüncəyə görə onsuzda"yaxşı bir ailə və yaxşı bir iş" xaricində həyatın başqa nə məqsədi ola bilər ki! Bunlar təmin edildikdən sonra xoşbəxt bir həyat xəyal edərsiniz. Beləcə hər şey super olacaq və həyatın geri qalan qisimini dinc keçirəcəksiniz.Halbuki siz bunları düşünərkən, bədəninizdə və ətrafınızda əhəmiyyətli bəzi dəyişikliklər olmaqdadır. Bədəninizdə fərqli funksiyalara sahib xeyli çox hüceyrə vəzifəsini tamamlayıb ölməkdə və yaşınız irəlilədikcə bunların yenilənməsi daha da yavaşlamaqdadır. Bədəniniz yaşlanmaqda və bu yöndə davamlı ifadə olunar, xəstəliklər, əksikliklər ortaya çıxmaqdadır. Zaman davamlı irəliləməkdə və geri çevrilin qeyri-mümkünlüyü gün keçdikcə daha da açıq bir şəkildə özünü göstərməkdədir. Və siz dinc və rahat keçirməyi planladığınız "geri qalan ömürünüzdə" get-gedə ölümə doğru yaxınlaşdığınızın fərqindəsiniz. bu səbəblə dünya həyatı sizə gözlədiyiniz rahatlığı və dincliyi gerçək mənada əsla verməz. O ana qədər sizi xeyli çox baxımdan təmin etdiyini düşündüyünüz bu həyatın bir sonu vardır. bu sonun ardından əsl gerçəklərlə üz-üzə gəlinəcək. O halda dünya həyatında hədəflədiyiniz heç bir şey sizin gerçək məqsədiniz olmamalı. Çünki dünya həyatı yalnız keçici bir imtahan yeridir. Kimin gözəl davranışlarda oldugunun sınandığı yerdir. ALLAH, bizə bu əhəmiyyətli gerçəyi belə bildirməkdədir:O, əməl (davranış və hərəkət) baxımından hansınızın daha yaxşı (və gözəl) olacağını sınamaq üçün ölümü və həyatı yaratdı. O, üstün və güclü olandır, çox bağışlayandır. (Mülk Surəsi, 2)Həyatın gerçək məqsədi "yaxşı bir ailə və yaxşı bir iş" deyil. Hər kəsin tək bir yaradılış məqsədi vardır: ALLAHA QUL OLMAQ. Dünyada əldə edilmiş mal, hıyat yoldaş, uşaq, mövqe, etibar kimi qazancların hamısı həyat boyunca böyük bir ehtirasla bağlanılan dəyərlərdir. Lakin ölümün ilk anından etibarən bu dünyəvi qazanclar bir anda bütün dəyərlərini və əhəmiyyətlərini itirərlər. Bu hər kəsin bildiyi amma düşünməkdən qaçındığı bir gerçəkdir. Başqa sözlə əsl məqsəd bu olmamalıdır. O zaman gerçək məqsədin və qazancın nə olduğunu çox yaxşı düşünmək, qavramaq lazımdır. yaradılmanın əsl məqsədini Allah Quranda belə bildirməkdədir:Mən, cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. (Zariyat Surəsi, 56)Ancaq Allaha qulluq vəzifəninin tam olaraq yerinə yetirilməsiylə ölümdən sonra başlayacaq olan axirət həyatı üçün gözəl bir gözləmə söz mövzusu ola bilər. İnsanların böyük bir seqmentinin sahib olduğu əyri bir gözləmə vardır. Çoxu insan bu ehtimala inanaraq özünü rahatlaşdırmağa çalışar. Halbuki bu böyük bir yanılmadır. Əgər bir insanın axirətə, ölümdən sonrakı həyata istiqamətli bir gözləməsi yoxsa, o zaman da geriyə tək bir ehtimal qalar: Ölümlə birlikdə sonsuza qədər yox olmaq! Bu ehtimal isə digərlərinə görə çox daha ürküdücüdür. Allaha qulluq etməyi rədd edən insanlar bu ehtimaldan qorxduqları və unutmaq istədikləri üçün özlərincə müxtəlif üsullar inkişaf etdirərlər. Bu üsullar isə ümumiyyətlə həmişə eynidir: Ölüm danışılmaz, müzakirə edilməz, xatırladılmaz. Halbuki ölüm, yaşanılacağı qəti olan bir gerçəkdir, amma sanki "yoxmuş" kimi davranılar. Cəmiyyətin böyük bir seqmentinin bu məntiqə sahib olması insanda bir rahatlamağa səbəb ola bilər. Halbuki özü kimi digər insanlar da aldanmaqdadırlar. İnsanlar ölümü, qiyamət gününü və axirəti bilməkdə amma düşünməməkdədirlər. Dünya həyatıyla təmin tapmaqda, daha doğrusu təmin tapmağı istəməkdədirlər. Halbuki ALLAH Quranda insanların qaçmaqda olduqları ölüm gerçəyiylə mütləq qarşılaşacaqlarını bildirməkdədir. Ayətdə belə buyurular:De ki: "Əlbəttə sizin özündən qaçdığınız ölüm, şübhəsiz sizinlə qarşılaşıb-görüşəcək. Sonra qeybi də, müşahidə edilə biləni də bilən (Allah)a çeviriləcəksiniz; O da sizə etdiklərinizi xəbər verəcək. (Cümə Surəsi, 8)Ölüm yalnız insanlara məxsus deyil. Keçici olan dünya həyatında, insan kimi "hər şey" ölümlüdür. Allah bizə, bütün kainatın, içindəki canlılarla birlikdə yox olacağı bir günün varlığını, yəni "qiyamət gününü" bildirmişdir. Qiyamət günü, imtahanın sona çatdığı, son gündür. O günün gəlişini, yer üzündəki hər insan xeyli çox əlamət ilə anlayacaq və kainatın ölümüylə nəticələnəcək hadisələr həqiqətən də tüklər ürpərdici olacaq. Və ən nəhayət dünyadakı bütün insanlar, qiyamətin reallaşdığı gün, özlərini gözləyən "yenidən dirilişi" qavrayacaq. Belə bir günlə qarşılaşmağı ümid etməyənlər, qarşılarındakı bu açıq-aşkar gerçəyi rədd edə bilməyəcəklər və ALLAHIN əmrinə "istəsələr də istəməsələrdə də" boyun əyəcəklər. ALLAH, bütün kainat üçün böyük bir son hazırlamışdır. İnsanların çoxu hər nə qədər inkar etməyə çalışsa da, qiyamət saatı təyin olunmuş bir vaxtda özlərini gözləməkdədir.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!