Günün duası: Əhd Duası

Günün duası: Əhd Duası
Qadın və Din
10.09.2017 18
Ehd,(imam Zaman aganin (e.f) ) duasi Bismillahir-rehmanir-rehim ----- Ellahumme Rebben-nuril-ezim, ve Rebbel-kursiyyir-refi', ve Rebbel-behril-mescur, ve munzilet-tovrati vel-incili vez-zebur, ve Rebbez-zilli vel-herur, ve munzilel-Qur'anil-ezim, ve Rebbel-melaiketil-muqerrebin, vel-enbiyai vel-murselin. Allahumme inni es'eluke bivechikel-kerim, ve binuri vechikel-munir, ve mulkikel-qedim, ya Heyyu ya Qeyyum, es'eluke bismikel-lezi eşreqet bihis-semavatu vel-erezun, ve bismikel-lezi yeslehu bihil-evvelune vel-axirun, ya heyyen qeble kulli heyy, ve ya heyyen be'de kulli heyy, ve ya heyyen hine la heyy, ya muhyiyel-movta ve mumitel-ehya, ya heyyu la ilahe illa ent. Allahumme belliğ movlanel-imamel-Hadiyel-Mehdiyyel-Qaime bi emrik, selevatullahi eleyhi ve ela abaihit-tahirin, en cemiil-mu'minine vel-mu'minat, fi meşariqil-erzi ve meğaribiha, sehliha ve cebeliha ve berriha ve behriha ve enni ve en valideyye mines-selevati zinete erşillah, ve midade kelimatihi ve ma ehsahu ilmuh, ve ehate bihi kitabuh. Allahumme inni uceddidu lehu fi sebiheti yovmi haza ve ma iştu min eyyami ehden ve eqden ve bey'eten lehu fi unuqi, la ehulu enha ve la ezulu ebeda. Allahummece'lni min ensarihi ve e'vanih, vez-zabbine enhu vel-musariine ileyhi fi qezai hevaicih, vel-mumtesiline li evamirih, vel-muhamine enh, ves-sabiqine ila iradetih, vel-musteşhedine beyne yedeyh. Allahumme in hale beyni ve beynehul-movtul-lezi ceeltehu ela ibadike hetmen meqziyya, feexricni min qebri mu'teziren kefeni, şahiren seyfi, mucerriden qenati, mulebbiyen de'veted-dai' fil-haziri vel-badi. Allahumme erinit-tel'eter-reşidete vel-ğurretel-hemideh, vekhul naziri bi nezretin minni ileyh, ve eccil ferecehu ve sehhil mexreceh, ve ovsi' menhecehu vesluk bi mehecceteh, ve enfiz emrehu veşdud ezreh, ve'murillahumme bihi biladeke ve ehyi bihi ibadek, fe inneke qulte ve qovlukel-heqq: "zeherel-fesadu fil-berri vel-behri bima kesebet eydin-nas" feezhirillahumme lena veliyyeke vebne binti Nebiyyik, el-musemma bismi Resulike hetta la yezfere bişey'in minel-batili illa mezzeqehu ve yuhiqqel-heqqe ve yuheqqiqeh, vec'elhullahumme mefzeen limezlumi ibadik, ve nasiren limen la yecidu lehu nasiren ğeyrek, ve muceddiden lima uttile min ehkami kitabik, ve muşeyyiden lima verede min e'lami dinike ve suneni Nebiyyik, sellellahu eleyhi ve alih, vec'elhullahumme mimmen hessentehu min be'sil-mu'tedin. Allahumme ve surre Nebiyyeke Muhemmeden sellellahu eleyhi ve alih, bi ru'yetihi ve men tebiehu ela de'vetih, verhemistikanetena be'deh. Allahummekşif hazihil-ğummete en hazihil-ummeti bi huzurih, ve eccil lena zuhureh, "innehum yerovnehu beiden ve nerahu qeriba", birehmetike ya erhemer-rahimin. (Sonra 3 defe elini sağ buduna vurub her defesinde bu sozleri de:) el-ecel, el-ecel, ya movlaye, ya Sahibez-zeman. el-ecel, el-ecel ya movlaye, ya Sahibezzaman, el-ecel, el-ecel ya movlaye, ya Sahibezzaman".

Tərcüməsi:

Ehd,(imam Zaman aganin (e.f) ) duasi Bismillahir-rehmanir-rehim ----- İlahi, ey ezemetli nurun Rebbi, ey uca kursunun Rebbi, ey telatumlu deryanın Rebbi, ey Tovratı, Incili ve Zeburu nazil eden, ey serin kolgeliyin ve yandırıcı kuleyin Rebbi, ey ezemetli Qur'anı nazil eden, ey muqerreb meleklerin, mursellerin ve Peyğemberlerin Rebbi! İlahi, Senden isteyir ve Seni and verirem oz kerametli vechine, oz nurlu vechinin nuruna, ezeli mulkune (seltenetine), ey Heyy, ey Qeyyum. Seni and verirem o adına ki, asimanlar ve yerler onun sebebi ile işıqlanmışdır. And verirem o adına ki, onun sebebi ile evveldekiler ve axırdakılar islah olar. Ey her bir diriden once diri olan, ey her bir diriden sonra diri qalan, ey hech bir diri olmayan vaxt diri olan, ey oluleri dirilden, ey dirileri olduren, ey diri, ey o kes ki, Senden başqa bir tanrı yoxdur. İlahi, movlamıza, bizi hidayet eden, ozu de hidayet olunmuş, Senin emrinle (haqq-edaletin) berqerar olması uchun qiyam eden imama, (Senin salavatın ona ve onun me'sum ata-babalarına olsun!) yer uzunun şerq ve qerbinde, sehra ve dağlarında, quruda ve denizinde olan butun mo'min kişi ve qadınlar terefinden Allah erşinin vezni, kelmelerinin qederi, elmini saydığı kitabının ehate etdiyi qeder salavat gonder. İlahi, bu gunun subhunde, yaşadığım gunlerde onunla bağladığım ehdi, boynumda olan bey'etini tezeleyirem ve hech vaxt o bey'etden el chekmerem. İlahi, meni o Hezretin komekchilerinden, onu mudafie edenlerden, ona lazım olan komeklere telesenlerden, emrlerini yerine yetirenlerden, onu himaye edenlerden, onun isteklerine doğru onde olanlardan ve onun gozu onunde şehid olanlardan qerar ver. İlahi, eger olum hokmu – bendelerin uchun labud ve qachılmaz qerar verdiyin hokm – menimle o Hezretin arasında ayrılıq salsa, meni (imamın zuhurunda) kefen geydiyim, qılıncımı siyirib nizemi ele aldığım, kend ve şeherlerde (qiyama) de'vet eden carchının de'vetine lebbeyk ("qebul etdim") deyen halda qebirimden chıxart. İlahi, reşid (parlaq) sima (haqq ve duz yola hidayet eden) nuru, beyenilmiş gozel alnı mene goster, ona nezer etmekle gozume şefa ver! Onun ferecini sur'etlendir, zuhurunu asanlaşdır, yolunu genişlendir, meni onun yolu ile apar, emrini nufuzlu et, arxasını mohkemlet. İlahi, onun sebebi ile bizim olkeleri abadlaşdırıb bendelerinin (me'neviyyatını) dirilt. chunki Sen buyurmusan ve Sozun de haqqdır: "Fesad quruda ve deryada, camaatın kesb etdikleri pis emellere gore zahir oldu." İlahi, bizim uchun oz velini – Senin Resulunun adı ile eyni adda olan, Resulunun qızının oğlunu zahir et ki, batilden bir şey qalmasın ve Hezret onu tar-mar etsin, haqqı berqerar edib mohkemletsin. İlahi, onu mezlum bendelerin uchun sığınacaq, Senden başqa bir komekci tapmayanlar uchun bir komekci, Kitabının icra olunmayan qanunlarını yenileşdiren, Senin dininin, Resulunun sunnelerinden gelib chatan hokmlerini dirchelden qerar ver. İlahi, onu, zalimlerin torede bileceyi tehlukelerden amanda saxla. İlahi, onun gorunmesi ve ona de'vetinde tabe olanların vasitesile oz Peyğemberin Mehemmedi sevindir, ondan sonra bizim charesizliyimize rehm et! Onun zuhur edib hazır olması ile bu ummetin muşkul ve giriftarchılıqlarını aradan qaldır, bizim uchun onun zuhurunu tezleşdir. "Heqiqeten onlar bunu (zuhuru) uzaq, biz ise yaxın goruruk." Seni and verirem oz rehmetine, ey rehm edenlerin en rehimlisi! Teles, teles, ey Movlam, ey Sahibezzaman!скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!