Öyüd-nəsihət İslam dininin dirəyi və əsasıdır

Öyüd-nəsihət İslam dininin dirəyi və əsasıdır
Qadın və Din
10.09.2017 42
Bu haqda Peyğəmbər – ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun –
"Din nəsihətdir” deyə buyurmuşdur. Nəsihət sözü "nush” sözündən əmələ
gələrək xalis, qatqısız olan bir şeyə deyilir. Ərəblər bal və ona bənzər
şeylərin yad maddələrdən təmiz tutulması üçün istifadə etdikləri bu
sözü həm də söz və davranışın pis əməllərdən təmizlənməsi üçün istifadə
etmişlər. Həmçinin, bu söz tikmək mənasını ifadə edir. Dərzi paltarın
korlanan yerlərini tikib yamadığı kimi nəsihət edən də nəsihət etdiyi
adamın qüsurlarını düzəldir. İnsanlar arasında ən çox nəsihət edənlər
peyğəmbərlər olmuşlar. Uca Allah sonuncu peyğəmbəri Muhəmmədi ən doğru
kəlamı olan Qurani Kərim ilə aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişdir. Uca
Allah buyurur: "Ey insanlar! Rəbbinizdən sizə bir öyüd-nəsihət,
kökslərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yolu göstəricisi və mərhəmət
gəlmişdir.” (Yunus, 57). Peyğəmbər 13 il Məkkə şəhərində, 10 il də
Mədinə şəhərində İslam dinini təbliğ etmişdir. Qurani Kərimin "Yaradan
Rəbbinin adı ilə oxu!” ayəsi ilə başlayan ilahi vəhy 23 il ərzində
ayə-ayə, surə-surə Peyğəmbərimizə nazil edilərək bütün dünyaya nur
saçmışdır. İnsanlar Quranın öyüd-nəsihəti və Peyğəmbərin tərbiyyəsi ilə
bütpərəstliyin, cəhalətin və haqsızlığın zülmətindən hidayət nuruna
qovuşaraq bəşəriyyətin ən dəyərli şəxsiyyətləri olmuşlar. Uca Allah
Qurani Kərimdə insanlara öyüd-nəsihət verərək buyurur: "Allahla yanaşı
başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa zəlil və tənha qalarsan. Rəbbin yalnız
Ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər
onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa,
onlara: "Uf!" belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə!
Onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qanadının altına al və: "Ey
Rəbbim! Onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi, Sən də
onlara rəhm et!"– de. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir.
Əgər əməlisaleh olsanız, bilin ki, həqiqətən də, O, tövbə edənləri
Bağışlayandır. Qohum-əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver.
Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə. Həqiqətən, israfçılar
şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Əgər sən
Rəbbindən dilədiyin mərhəməti umaraq onların üzünə baxmırsansa (imkanın
olmadığı üçün onlara bir şey verə bilmirsənsə), onda onlara xoş söz de.
Əlini nə qoynunda gizlət, nə də onu büsbütün aç (nə xəsis ol, nə də
israfçı). Yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan. Həqiqətən,
Rəbbin istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar.
Şübhəsiz ki, O, Öz qullarını tanıyır və görür. Yoxsulluq qorxusundan
uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzinizi Biz veririk.
Onları öldürmək, həqiqətən də, böyük günahdır. Zinaya yaxınlaşmayın.
Çünki bu, iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur! Allahın, öldürülməsini
haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə
öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik (istəsə bağışlayar,
istəsə qisas tələb edər, istəsə də qanbahası alar). Lakin o da qisas
aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. Yetim
həddi-büluğa çatana qədər, – xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq
məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, – onun malına yaxınlaşmayın!
Əhdə vəfa qılın. Çünki hər kəs əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır.
Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin, çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu,
daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. Haqqında məlumatın
olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək – bunların
hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Yer üzündə
təkəbbürlə gəzmə. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara
çata bilərsən. Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər, Rəbbinin xoşuna
gəlməyən şeylərdir. Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətdəndir.
Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş
halda Cəhənnəmə atılarsan.” (əl-İsra, 22-39).скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!