Cinsi əlaqədə fasilə

Cinsi əlaqədə fasilə
Seksoloqlar iddia edirlәr ki, seksdә uzun müddәtli fasilәlәr olmamalıdır. Seks – qadın vә kişi arasında vacib münasibәtlәrdәn biridir. Әgәr seks hәftәdә bir dәfә dәrәcәsinә düşübsә, demәli nәsә düz getmir.

Sevgi vә seks paralel getmәlidir, әks halda heç biri mümkün olmayacaq. Sevgisiz seks mümkündürsә, sekssiz sevgi mümkün deyil. Qadın vә kişi öz aralarında әvvәl­axır bu problemi hәll etmәyә çalışmalıdırlar. Qadını seksә dәvәt edin, bunu son imtinaya qәdәr edin, yekunda yenә alınmırsa, bu münasibәtlәrin sonu demәkdir.
Seksdә uzunmüddәtli fasilәlәr özündә müsbәtdәn çox mәnfi tәrәflәr saxlayır. Müsbәt tәrәfi yeganә o dur ki, uzun müddәt seksiz qaldıqdan sonra seksi daha da ehtirasla istәyirsәn. Mәnfi nә qәdәr istәyirsiniz: sperma durğunluğu, kişi kobudlaşır, әsәbi olur, bütün işlәr tәrs gedir. Qadınlarda da stres halları tez­tez baş verir,
getdikcә dözülmәz olurlar.
Seksoloqlar iddia edirlәr ki, әn azı 3 gündәn bir cütlüklәr seks ilә mәşğul olmalıdırlar. Bәli, bәzәn sadәcә
istәmirsiniz. Buna sәbәb әlbәttә ki, qadındır. Qadın ailә dirәyi olduğundan, kişini daim diqqәtdә saxlamalı,
özünә qarşı olan ehtirası daim pik nöqtәdә saxlamağı bacarmalıdır.
Qadınlar bu barәdә biraz fәrqli düşünürlәr. Onların ilk olaraq ağlına başqa qadının olması gәlir. Özlәrindә günah axtarmırlar. Әrlәrinin onlara diqqәt yetirmәli olduqlarını onlara borc bilirlәr.
Yadda saxlayın ki, seksdәn imtina etmәklә özünüzü hәzzdәn mәhrum edirsiniz. Seks – bir elmdir. Sevgi – reallıqdır. Yoldaşınızın seksuallığını dәrk etmiş olsanız vә öyrәnsәniz, sevgi dolu uzun xoşbәxt yolu özünüzә tәmin etmiş olacaqsınız.скачать dle 11.3
Mənbə: Qadınlar.Co
Загрузка...
QADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!