İslamda Qadın

İslamda Qadın
[/b]
[b] İslam Dini, qadın haqqları üzərində həsaslıqla dayanmış və qadını, heç bir nizam və sistemin verə bilmədiyi müstəsna bir mövqeyə sahib etmişdir. Necə ki Cənabı Haqq Quranı Kərimində:
"Kişilərin qadınlar üzərində haqqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqqları vardır." buyurmuşdur. Rəsulullah (s.ə.v.) Əfəndimiz də kişiləri, qadınların haqq və hüququnu güdməyə dəvət etməkdə və bu mövzuda:    "Qadınların haqqlarını yerinə yetirmə barəsində Allahdan qorxun! Çünki siz onları Allahın bir əmanəti olaraq aldınız."  buyurmaqdadır. Başqa bir hədisi şəriflərində də: "Sizin ən xeyirliniz, əhlinə (yoldaşına və uşaqlarına) ən xeyirli olanınızdır. Və mən də əhlinə qarşı ən xeyirli olanınızım." buyurar. Peyğəmbər (s.ə.v.) Əfəndimiz, kişilərə, qadınlara daim yaxşı davranmalarını tövsiyə ederek:"mömünlərin iman baxımından  ən xeyirlisi, xanımına qarşı ən xeyirli olanıdır." buyurmaqdadır. Vida Həccindəki məşhur xütbəsində Peyğəmbər (s.ə.v.)  Əfəndimiz: "Ey insanlar! Qadınlar haqqında Allahdan qorxun! Sizin qadınlarınız üzərində haqqınız vardır. Bəzi hədislər : (Xanımlarınızı üzməyin. Onlar, Allahu təalanın sizə əmanətidir. Onlara yumşaq olun, yaxşılıq edin!) (Hanımının pis xasiyyətlərinə dözən kişi, bəlalara səbr edən Hz. Eyyüb kimi mükafatlara qovuşar. Ərinin pis xasiyyətinə səbr edən qadın da, Hz. Üsyankara kimi savaba qovuşar.) (Hanımı ilə yaxşı dolanıb zarafatlaşanı Allahu təala sevər, ruzilərini artırar.).(En üstün mömin, xanımına, ən yaxşı, ən lütfkar davranan gözəl əxlaqlı kimsədir.) [Tirmizi](En yaxşı Müsəlman, xanımına ən yaxşı davranandır. İçinizdə, xanımına ən yaxşı davranan mənim.) [Nesai](Hanımına gülər yüzlə baxan/ kişinin dəftərinə, bir kölə azat etmiş savabı yazılar.) [r. Nasıhin](Hanımının haqqlarını ifa etməyənin; namazları, orucları qəbul olmaz.) [mürşid-ün-nisa](Hanımını döyən, Allaha və Rəsuluna üsyankar olar. Qiyamətdə onun rəqibi mən olaram.) [r. Nasıhin](Kadınlara ancaq zadəganlıq və şərəf sahibi kimsə dəyər verər. Onları ancaq pis və alçaq kəslər xor görər.) [i. Asakir] (Qızlarınızı qızıl və gümüş ilə bəzəyin! Paltarları gözəl olsun! Etibar qazanmaları üçün ən gözəl hədiyyələrlə lütfkarlıqda oun!) [Hakim](Qız uşağını gözəlcə tərbiyə edib, Allahu təalanın verdiyi nemətlərlə bolluq içində yedirər geydirsə, o qız uşağı onun üçün bir bərəkət olar, Cəhənnəmdən xilas olub asanca Cənnətə girməsinə vəsilə olar.) [Taberani] (İki qız övladına gözəl rəftar edən, mütləq Cənnətə girər.) [İbni Macə] (İki qızı və ya iki bacısı olub da, məişətlərini gözəlcə təmin edənlə Cənnətdə birlikdə olarıq.) [Tirmizi] (Bazardan aldığı şeyləri, oğlanlardan əvvəl qız uşaqlarına verənə, Allahu təala rəhmətlə nəzər edər. Allahu təala rəhmətlə nəzər etdiyinə də əzab etməz.) [Haraiti] (Bazardan nübar meyvə alıb evinə gətirən, sədəqə savabı alar. Gətirdiyiniz meyvəni, oğlanlarından əvvəl qız uşaqlarına verin! Qadınları, qızları sevindirən, Allah qorxusundan ağlayan kimi çox savab qazanar. Allah qorxusundan ağlayana Cəhənnəm haramdır.) [İbni Adiy] (Üç qızına, ehtiyacdan xilas olana qədər yaxşı baxan, yedirib geydirən, əlbəttə Cənnəti qazanar.) [Əbu Davud] (Üç qız və ya bacısının dolanışıq və ya başqa çətinliklərinə dözəni, Allahu təala Cənnətə qoyar.) Eshabı kiramdan biri, (İki dənə olsa da eynidirmi?) deyə sual edincə, Peyğəmbər əfəndimiz (Bəli, iki dənə olsa da eynidir) buyurdu. Başqa biri, (Ya bir dənə olsa?) deyə sual etdi. Cavabında buyurdu ki: (Bir dənə də olsa yenə eynidir.) [Hakim, Haraiti]...
    İslamda Qadın
  Qadınlarınızın da sizin üzərinizdə haqqları vardır." buyuraraq daha yeddinci əsrdə yüz iyirmi dörd min müsəlman hacı namizədinə qarşı, qadınların haqqlarını ilk olaraq açıqlamışlar. Başqa bir hədisi şəriflərində: "Onlara yediyinizdən yedirin, geydiyinizdən geydirin, onları döyməyin, onlara çirkin deməyin, pis söz söyləməyin!"  buyurmuşlar. Qadınlarla yaxşı dolanmaq Qurani Kərimin əmridir: "Qadınlarınızla yaxşı dolanın; əgər onlardan xoşlanmadı sinizsə belə! . .Olabilir ki bir şey, sizin xoşunuza getməz də, Allah onda bir çox xeyr təqdir etmiş olar."
     İslamda Qadın
 Hz. Peyğəmbər (s.ə.v.) Əfəndimiz bu mövzuda: "Qadınlar haqqında bir-birinizə xeyr tövsiyə     edin!"  buyurmaqdadır. Qadınlara qarşı daim xoşgörüşlü olmalıdır. Necə ki bir hədisi şərifdə:    "Mömin bir kişi, mömin bir qadına qızıb incinməsin! Əgər onun bir xasiyyətindən xoşlanmazsa, o birisindən məmnun ola bilər."  buyurular. Bir insanın hər işi və hər xasiyyəti xoşumuza getməyə bilər. Lakin  yaxşı niyyətli və ülfət edilər insan, öz xanımında xoşuna gələcək nə qədər üstünlüklər tapa bilər. 
İslamda Qadın
Onlarla özünü məmnun və məsud edə bilər. Bunun üçün ayıb axtarışa deyil, üstünlük axtarışa baxmalıdır. Çünki bacarıq iltifata təbii/tabedir. İltifatsız bacarıq məhvdir. Xülasəylə;
"Mənə dünyadan gözəl qoxu və qadınlar sevdirildi. Mənim ən xoşbəxt anım isə, namazda olduğum zamandır." (Nəsəs(n)i, İşretünüsə 1, Mişkatü'l-mesabih, c. 2, sb.669) QADIN VƏ GÖZƏL QOXU YAN-YANA ZİKR EDİLMİŞ, AYRICA NAMAZLA QADININ ƏHƏMİYYƏTİ HƏDİSLƏ  GÜCLƏNDİRİLMİŞDİR
"Allah sizdən; qadınlara qarşı yaxşı və xeyirli olmanızı istər; çünki onlar, sizin analarınız, qızlarınız və ya xalalarınızdır (TÜRKCƏDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN SÖZ İLƏ ;BACI, BACI, GƏLİN...!)" (əl-Camiu's-Sağir, əl, sh.78, Hədis Nömrə: 1647) XANIMLARA TOPLU BAXIŞIMIZ: YA ANA YA BƏRABƏR/YOLDAŞ YA BACIMIZDIRLAR
"Sizin xeyirliniz, bərabər/yoldaşına xeyirli olandır. Mən də bərabər/yoldaşıma qarşı sizin ən xeyirlinizin. Qadınlara ancaq yaxşı insanlar yaxşı davranar; onlara qarşı ancaq pis kəslər, xəyanət edər." (əl-Camiu's-sağir, c. 2, sh.ll, Hədis Nömrə: 4012) XEYR VƏ YAXŞILIQ QADINA OLAN DAVRANIŞLA ÖLÇÜLÜR!
 Abdullah ibn Məsud, Hz. Məhəmmədə(a. s), kiminlə birlikdə ol/tapılması, kimə xidmət etməsi lazım olduğunu soruşduqda Hz. Məhəmməd, üç dəfə "Anana" dedikdən sonra, "Atana", demişdir. (Buxari, Ədəb: 2; Müslim, Birr: 1) 
 İslamda Qadın
"Cənnət anaların ayağı altındadır. "  deyən dinimiz qadına layiq olmuş olduğu dəyəri vermişdir. İslamiyyətin ilk şəhidi bir qadındır. İlk Müsəlman bir qadındır. Peygambe-rimizin soyu qızından davam edər. Hz. Əbubəkrin kitab halına gətirdiyi dünyadakı tək Qurani Kərim Hz. Əbubəkr, Ömər, Osman dövrlərində neçə il bir qadının yanında qalmışdır. O dövrdə isə Xristianlar bunu mübahisə etdi bir qadın İncilə toxuna bilərmi toxuna bilməzmi. Qurani Kərimdə Nisa (Qadınlar), Müntehine (sınanılan qadın), mübarizə (mübarizə edən qadın), Məryəm (Hz. İsanın anası )... kimi surə adları vardır. Lakin məsələn, rical (kişilər) müddəti yoxdur. 
Tərcümə və Redaktə etdi: PURE LOVE
İslamda Qadınскачать dle 11.3
Mənbə: Qadınlar.Co


Загрузка...
Facebook Şərhləri
QADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!